Կայքի նորություններ

Picture of Հեռավար Ուսուցում
«Հեռավար ուսուցում» համակարգում դասընթացների ստեղծման և վարման չափանիշներ
by Հեռավար Ուսուցում - Friday, 9 April 2021, 10:21 PM
 

ՈւշադրությունՀամակարգում հեռավար դասընթաց վարելու հնարավորություն ստանալու համար պետք է ներկայացվի դասընթացի համառոտ նկարագրությունը (նպատակը, աշխատակարգը) և բովանդակության 85%-ը, որը բավարարում է ձևակերպված չափանիշներին։

Մասնագիտական հեռավար վերապատրաստման դասընթացներ*

ուսուցիչն...

Read the rest of this topic
(491 words)
 


Available courses

                                          Մուտքի խոսք

Էռնեստ Հեմինգուեյի «Ծերունին և ծովը» վիպակը հանրակրթական դպրոցներում ուսումնասիրվում է  8-րդ դասարանում հինգ կամ վեց դասաժամով, որոնցից մեկ դասաժամ հատկացվում է գրողի կենսագրությանը, վիպակի ժանրային առանձնահատկությունների ուսուցմանը:

Գրականության դասերին նորագույն մեթոդների ու հնարների հմտորեն  կիրառումը մշտապես կարևոր բաղադրիչ է հանդիսացել  ուսուցման նպատակին հասնելու համար: Մեթոդների ու հնարների բազմազանության մեջ ուսուցիչը պիտի կարողանա ընտրել թեմային համապատասխանող, համեմատաբար ավելի արդյունավետ, հետաքրքիր, ինչպես նաև սովորողների վերլուծական- քննադատական մտածողությունը զարգացնող միջոցներ, գործիքներ, թվային ռեսուրսներ: Արդյունավետ մեթոդների ընտրությունից է կախված առաջադրված նպատակի իրականացումը:

 «Ծերունին և ծովը» վիպակի դասավանդման մեթոդները կարող են լինել բազմաշերտ ու ընդգրկուն, ինչպիսին ստեղծագործությունն է: Թեման  ուսումնասիրելիս խորհուրդ է տրվում առաջնորդվել  ԽԻԿ համակարգով և աշակերտակենտրոն սկզբունքով, ուշադրություն դարձնել խաչվող կամ ընդհանրական  հասկացություններին: Եռափուլ համակարգի առանձին փուլերում կիրառել  համապատասխան մեթոդներ ու հնարներ, առաջադրանքներ: Դրանք հմտորեն համադրելու և նպատակահարմար կիրառելու դեպքում ուսուցիչը առավելագույն արդյունքի կհասնի:Պարտադիր չէ, որ այս աշխատանքում ընդգրկված  բոլոր մեթոդներն ու հնարները  կիրառվեն վերջնարդյունքի հասնելու համար: Գրականության ուսուցիչը կարող է դրանցից մի քանիսը  հաջողությամբ կիրառել կամ դասը պլանավորելիս համատեղել իր  նախընտրած մեթոդի հետ և հասնել ցանկալի արդյունքի:

 


Հեռավար ուսուցում 2022—2023 ուսումնական տարի, 3-րդ դասարան

                 Обучение детей с ОВЗ - Педагогическая экспедиция

      Այսօր ՀՀ-ում ուսուցիչների շարունակական մասնագիտական զարգացման համատեքստում կարևորագույն մարտահրավերներից մեկը համընդհանուր ներառական կրթական համակարգի ներդրումն է։ Ցավոք, ուսուցիչներից շատերը ներառական կրթությունն ընկալում են նեղ իմաստով, այն է` միայն հաշմանդամություն կամ այս կամ այն ֆունկցիայի խանգարում ունեցող երեխաների կրթությունը հանրակրթական դպրոցներում․․․

Այս դասընթացի շրջանակներում նախատեսվում է կրթական բազմազան կարիքներ ունեցող երեխաների արդյունավետ ուսումնառության ապահովման և ներառող դասավանդման իրականացման համար անհրաժեշտ կարողունակությունների ձևավորում և զարգացում,  մասնավորապես. 

  Ծանոթանալ Համընդհանուր ներառական կրթության քաղաքականությանը, սկզբունքներին և օրենսդրական հիմքերին

● Ճանաչել, տարբերակել և գնահատել աշակերտների կրթական կարիքները,  հստակեցնել և մշակել այդ կարիքների՝ ժամանակին և արդյունավետ լուծման համար անհրաժեշտ ռազմավարություններ

Պլանավորել, հարմարեցնել, անհատականացնել ուսումնառության գործընթացը`  օգտագործելով կրթական բազմազան կարիքներից բխող դասավանդման մոտեցումներ և մեթոդներ, մասնավորապես՝ ուսումնառության համընդհանուր ձևավորումը (ՈՒՀՁ)։  

● Կազմել օրվա դասի պլան հինգ քայլով՝ «Կենտրոնների տեղափոխման » մոդելով

 

Դասընթացավարներ՝  Արմենուհի Աբրահամյան, Արալեզի միջնակարգ դպրոց, անգլերենի ուսուցչուհի

                                         Մարինե Զարոյան, Արալեզի միջնակարգ դպրոց, դասվար

Ներածություն


Ողջույն , հարգելի՛ մասնակիցներ....
Ձեզ եմ ներկայացնում  « Առողջագիտության ուսումնասիրությունը՝ որպես դարի արհավիրքի դեմ պայքարի միջոց» թեմայով դասընթացը: Դասընթացի նպատակն է առողջագիտության և նրա հարակից գիտությունների, մասնավորապես, իմունոլոգիայի ուսումնասիրության միջոցով պայքարել դարի արհավիրք հանդիսացող համավարակի դեմ: Չէ՞ որ մանկավարժի թե՛ անհատական , թե՛ մասնագիտական  պատրաստվածությամբ և հմտությամբ է պայմանավորված, թե ինչպիսի կարողություններով քաղաքացիներ կձևավորվեն հանրակրթական հաստատություններում:
Դասընթացը նախատեսված է այն մանկավարժների համար, ովքեր, ձևավորելով, ամրապնդելով սեփական առողջությունը, կդաստիարակեն առողջ քաղաքացի և կձևավորեն առողջ հասարակություն:
Դասընթացը տևելու է 4 շաբաթ, որի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ: Յուրաքանչյուր շաբաթ ձեզ հասանելի կլինի տվյալ շաբաթվա համար նախատեսված նյութերը և հարթակները:

 


Բնությունը տիեզերքն է` իր բազմաբնույթ դրսևորումներով, որում ամեն բան սերտորեն կապված են միմյանց:

«Բնությունը կատակներ չի ճանաչում, նա միշտ արդարացի է ...Միշտ լուրջ է...միշտ խիստ է... Նա միշտ ճշմարտացի է... Սխալները և մոլորությունները մարդկանցից են բխում»

 

  Դասընթաց ստեղծող և դասընթացավար`Սաթենիկ Վարդանյան

                                                                                        /ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի Ա. Մռավյանի անվան N4 հիմնական դպրոց/


Հարգելի՛ գործընկերներ

21-րդ դարի շարունակական փոփոխությունների մեջ  պետք է զարգանա կյանքի հմտություններով օժտված սերունդ, որը մրցունակ կլինի իր քննադատական մտածողությամբ,հաղորդակցվելու և համագործակցելու առավել դրսևորումներով։ Այս դասընթացում միասին կփորձենք բազմազան մեթոդների կիրառությամբ, որոնց նկարագրությունը կից կտրվի, ներկայացնել  հայ մեծանուն բանաստեղծ  Համո Սահյանի բանաստեղծությունների ուսուցման մի քանի օրինակներ։ 

 Համո Սահյանը հայ քնարերգության պատկառելի ներկայացուցիչներից է, որն առաջնակարգ տեղ է գրավում հետչարենցյան շրջանի բանաստեղծության մեջ: Իր փիլիսոփայական խորությամբ, հայրենի բնաշխարհի պատկերային հարստությամբ, սիրո նրբին շերտերը թափանցելու շնորհիվ բանաստեղծը կարողանում է գրավել ընթերցողի սիրտը, նրան իր հետ տանել դեպի անսահմանություն՝ մերթ հանդարտ, մերթ խելահեղ պոռթկումներով ,մերթ անմիջական մտերմությամբ: 

       ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՀԵՐԳՆՅԱՆ/ Զիրոյան/, Գավառի ավագ դպրոցի հայոց լեզվի և հայ գրականության ուսուցչուհի


Картинки по запросу Համո Սահյան

‹‹Վարպետի՝ բնության մասին գրած բանաստեղծությունները քեզ տեղափոխում են նախապատմական ժամանակների հախուռն ու լուսնկա հոսքի մեջ, քեզ պարուրում վաղնջական օրերի ու գույների մաքրությամբ։
Ավելի ճիշտ՝ հարստացնում… Եթե բանաստեղծ Սահյանը ոչինչ ստեղծած չլիներ, նրա բնապաշտական երգերն իսկ բավական են նրան դասելու հայ պոեզիայի նվիրյալ մեծերի շարքում››։
Էդուարդաս Մեժելայտիս

Դասընթացը նախատեսված է հանրակրթական դպրոցուն աշխատող բոլոր մանկավարժների համար։ Կներկայացնեմ դժվար դաստիարակվող երեխաներւ հետ տարվող աշխատանքների առանձնահատկությունները, կբեևեմ իմ փորձից օրինակներ։

Դասընթացի թիրախային խումբը մաթեմատիկայի ուսուցիչներն են:Դասընթացը ներկայացնում է ուսուցչի կատարելիք ախշատանքը Պյութագորասի թեորեմը սովորողներին հաղորդելիս:

Կներկայացնեմ հայկական մշակույթը գորգործության և  հայկական տարազների մեջ:

Դասընթացը նախատեսված է տարբեր առարկաների ուսուցիչների համար: Ընտրվել են համեմատաբար հասանելի և օգտակար մեդիա գործիքներ՝ առկա և հեռավար դասերի առավել արդյունավետ կազմակերպման համար:

Դասընթացը նախատեսված է սեփական մեթոդները ներկայացնելու նպատակով: Այն կտևի 5 շաբաթ:

Դասընթացը նախատեսված է օտար լեզուն դասավանդող ուսուցիչների համար։ Այն միտված է օգնելու վերջիններին արդյունավետ պլանավորել ուսուցանվող ուսումնական միավորը, օրվա դասը՝ հիմնվելով պետական չափորոշիչների, ԼԻԵՇ-ի հիմնական պահանջների, ինչպես նաև ուսումնառության համընդհանուր ձևավորման արդի պահանջների վրա։

Դասընթացը ֆրանսերենով է։

Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կիմանան ինչ է ուսումնական միավորը, որոնք են նրա ենթամիավորները, դասի պլանավորման փուլերը ,կծանոթանան  ուսուցման արդյունավտ մեթոդներին և գնահատման անհրաժետությանն ու ձևերին։

Կկարողանան արդյունավետ պլանավորել ուսումնական միավորը, օրվա դասը, մշակել արդյունավետ գործողություններ դասի վերջնարդյունքներին հասնելու համար, կիրառել գնահատման համապատասխան գործիքներ։

«Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью».  А. И. Куприн 
                                                                Միջառարկայական   ինտեգրում

                                                                       


один из самых известных писателей и философов в мире. Его взгляды и убеждения легли в основу целого религиозно-философского течения, которое называют толстовством. Литературное наследие писателя составило 90 томов художественных и публицистических произведений, дневниковых заметок и писем, а самого его не раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе и Нобелевскую премию мира.

Կրակային պատրաստություն

Կրակային պատրաստություն, մարտական պատրաստության կարևորագույն մասերից մեկը անձնակազմի ուսուցման համակարգ՝ հաստիքային զենքի կիրառման գիտելիքների և հմտությունների յուրացման ու կատարելագործման նպատակով։ Այս բաժինը ընդգրկում է հիմնականում զենքի հիմնական մասերի, հրաձգության հիմունքների, ձևերի ու կանոնների, մարտի դաշտի հեռավորության որոշման նռնակի հետ գործողությունների կատարման ինչպես նաև հրաձգության վարժությունների կատարման հիմունքները։ Զենքի նյութական մասի ուսուցումը ընդգրկում է զենքի մարտական հատկությունները, մասերի ու մեխանիզմների կառուցվածքը և դրանց նշանակությունը։ Կարևոր նշանակություն ունի նաև ինքնաձիգի կամ որևէ մարտական զենքի պահպանությունը, խնամքը և մի շարք այլ գործողություններ։ Հրաձգության կանոնների իմացությունն ամենակարևոր պայմաններից է մարտի դաշտում։ Ձեռքի նռնակի նետման ուսուցումը նպատակ ունի սովորեցնել մարտական իրավիճակի տարբեր պայմաններում ճիշտ ուղղությամբ նետել նռնակը և ճիշտ նշանակետին հասցնել։


Անվտանգության կանոնները կրակային պատրաստությունում

Պարապմունքի ժամանակ

 • Պարապմունքից առաջ ղեկավարի հրամանով կամ ինքնուրույն ստուգել լիցքը
 • Կտրականապես արգելվում է զենքն ուղղել մարդկանց ուղղությամբ
 • քանդել-հավաքելու ժամանակ պահպանել 2 մետր հեռավորությունը

Հրաձգության ժամանակ

 • հրաձգարանից հեռացնել շնչավոր էակներին
 • Զենքը թույլատրվում է լիցքավորել միայն ԿՐԱ՛Կ հրամանից հետո
 • Կրակի դադարեցման գծում լիցքաթափե՛լ զենքը

Կանոններ կրակ վարելու և դադարեցնելու մասին


Արգելվում է կրակ վարել՝

 • այն ուղղությամբ որտեղ վտանգ կա
 • Արգելվում է կրակել ԴԱԴԱ՛Ր հրամանից հետո
 • մինչև կրակի վարման սահմանագծից դուրս գալը
 • անսարք զենքով

Կրակն անմիջապես դադարեցվում է՝

 • թիրախային դաշտում մարդկանց կամ կենդանիների հայտնվելու պահին
 • սպիտակ դրոշի բարձրացման ժամանակ

կրակային պատրաստությունՍիրելի՛ մասնակիցներ,
Այս դասընթացի ընթացքում դուք կծանոթանաք  անձի զարգացման տարիքային փուլերի, առանձնահատկությունների, սոցիալիզացիայի  հետ, հնարավորություն կունենաք  համագործակցել միմյանց հետ, միասին վեր հանել այն դժվարությունները, որոնք ի հայտ են գալիս ուսուցման ընթացքում։
Դասընթացը բաղկացած երեք բաժիններից՝ Անձի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացումը ընտանիքում, Անձի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացումը դպրոցումԱնձի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացումը հասարակության մեջ։

Դասընթացի մասնակիցների հետ հաղորդակցումն իրականացվելու է ֆորումների և տեսահանդիպումների միջոցով։
Դասընթացը պատրաստել է Սիսավանի միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի Մարինե Մելոյան։
 
Մաղթում եմ հաջողություն և արդյունավետ աշխատանք։

 Սիրելի՛ աշակերտներ,

Ողջունում եմ Ձեզ և ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ «Ինֆորմատիկա առարկայի 8-րդ դասարանի դպրոցական դասընթաց» թեմայով հեռավար դասընթացում կարող եք ծանոթանալ «Ինֆորմատիկա առարկայի 8-րդ դասարանի դպրոցական դասընթաց»-ում ներառված թեմաներին: 

Դասընթացը տևելու է 5 շաբաթ, որի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ: 

Յուրաքանչյուր շաբաթ Ձեզ համար հասանելի կլինի տվյալ շաբաթվա համար նախատեսած նյութերը:

Ամեն աշխատանքային շաբաթվա առաջին օրը կբացվի հաջորդ աշխատանքային շաբաթվա ուսումնական նյութերը:

Ամեն շաբաթ բաց կլինի "Քննարկման ֆորում"- անվանմամբ հարթակը, որտեղ կարող եք հղել ինձ և այլ աշակերտներին Ձեզ հետաքրքրող հարցերը:

Մաղթում եմ Ձեզ արդյունավետ աշխատանք:


          ԱՌՆ կրթությունը երկար և շարունակական գրծընթաց է, որը պետք է սկսել դպրոցից   և շարունակել ամբողջ կյանքի ընթացքում:                                            

ԱՌՆ -ն  գործողությունների, գործընթացների  և վերաբերմունքի  ամբողջությունն է, որոնք անհրաժեշտ են կրթության համակարգում խոցելիության գործոնների նվազեցման, պատրաստվածության և դիմակայության  բարձրացման համար:

Մարդը հիմնականում անզոր է կանխել բնության երևույթները, սակայն նա կարող է  կանխորոշել այդ երևույթների աղետալի հետևանքները  և նվազեցնել դրանց բացասական ազդեցությունն իր,հասարակության և պետության վրա:

Հայաստանը գտնվում է բնական  վտանգների բարձր ռիսկային  գոտում և ենթակա է  ազդեցությունների:


https://www.storyjumper.com/book/read/117747832/-


 «Ընթերցանությունը մտքի համար նույնն է,ինչ  ֆիզիկական վարժությունը`մարմնի»

                                                                                                                 Անգլիացի պոետ Ադիսոն

Սիրելի՛ մասնակիցներ,մեր օրերում աշակերտները սկսել են ավելի քիչ ընթերցել:Բայց բոլորս էլ լավ գիտակցում ենք,որ ընթերցանության հմտությունը հաջողակ ուսման բանալին է:

Քանի որ 21-րդ դարը համարվում է տեխնիկայի դար ,ուստի պետք է  հնարներ,միջոցներ գտնել, երեխաների մոտ  ընթերցանության հանդեպ հետաքրքրություն առաջացնելու ուղղությամբ: 

Այս դասընթացը կօգնի,որ  ՏՀՏ գործիքներ կիրառելով երեխաների մոտ ընթերցանության հանդեպ սեր առաջացնենք:ՏՀՏ գործիքների կիրառությունը երեխաների համար խաղ է հանդիսանում,իսկ երեխաները խաղով ամեն ինչ ավելի սիրով ու հետաքրքրությամբ են անում:

Դասի ավարտին կիմանաք ի՞նչ է հեքիաթը,ինչ խմբերի է բաժանվում,ինչպես ուսուցանել և ինչ ՏՀՏ գործիքներ կարելի է կիրառել ուցուցման ընթացքում:«Դասվարի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները դպրոցում» դասընթացը նախատեսված է ուսուցիչների համար՝ փորձի փոխանակման և համագործակցության նպատակով:


Դասընթացը նախատեսված է Գեղարքունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների հետ Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ առարկան ուսումնասիրելու համար:

 Դասընթացը կօգնի  ուսուցիչներին դասապրոցեսը առավել հետաքրքիր կազմակերպելու  համար: Մասնակիցները հնարավորություն կունենան գտնել այնպիսի գործիքներ, որոնց միջոցով կստեղծեն տարաբնույթ ուսումնաօժանդակ ու ակտիվացնող նյութեր;

Դասընթացը մասնակցային մշակույթի ձևավորման, մասնակցության օգտակարության, որոշումների ընդունման, արժևորման մշակույթի, կոմպետոնցիոն կրթության, զարգացման մոդելների, օգտակար գործիքների, վարժությունների ամբողջություն է: Տեսական և գործնական նյութերը մշակվել են «Բազմակարծիք կրթական համակարգի ձևավորում» ծրագրի շրջանակում:

Այս դասընթացը կարող է նպաստել ժամանակակից ուսուցման մեթոդների կիրառմանը, զարգացնել քննադատական մտածողության վրա հիմնված ուսուցման կազմակերպման հմտությունների ձևավորմանը:


հոգեբանություն

Ժամաքանակը

Վերապատրաստման դասընթացի ընդհանուր ժամաքանակը՝ 8 ժամ, որից 6-ը՝ գործնական, 2-ը՝ տեսական:

Վերապատրաստման դասընթացի իրականացման ժամանակացույցը

Վերապատրաստման դասընթացը նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ. հուլիս ամսից մինչև 2021 թ. նոլեմբեր ընկած ժամանակահատվածում՝ ըստ գրանցված խմբերի: 

Կրեդիտներ՝  բաժին ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսուցչի կողմից հավաքվող անհրաժեշտ կրեդիտների քանակը

 0.6 կրեդիտ


Յուրաքանչյուր բաժնի համար կրեդիտների տրամադրման սկզբունքը

Գնահատման բաղադրիչներ և կշիռ

Անհրաժեշտ կրեդիտները ձևավորվում են ուսուցիչների մասնակցության,  ամփոփիչ ստուգման, կատարած ինքնուրույն աշխատանքների հիման վրա

Բաղադրիչ 1- 30% (հաճախում և մասնակցություն)

Բաղադրիչ2- 70% (ամփոփիչ ստուգում, թեստավորում)

 

Գնահատման չափանիշներ /

մեխանիզմներ

Մասնակիցն անցողիկ շեմը հաղթահարելու համար պետք է ապահովի առնվազն 80% առաջադիմություն, որից՝

Բաղադրիչ 1-ի անցողիկ շեմը՝8 ժամից առնվազն 7 ժամ ներկայությունն է

Բաղադրիչ 2-ի անցղիկ շեմը՝ 20 միավորից առնվազն 14 միավորն է

 

 

Կրեդիտներ՝ բաժին ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ուսուցչի կողմից հավաքվող անհրաժեշտ կրեդիտների քանակը

 1 կրեդիտ

Յուրաքանչյուր բաժնի համար կրեդիտների տրամադրման սկզբունքը

Գնահատման բաղադրիչներ և կշիռ

Անհրաժեշտ կրեդիտները ձևավորվում են ուսուցիչների մասնակցության,  ամփոփիչ ստուգման, կատարած ինքնուրույն աշխատանքների հիման վրա

Բաղադրիչ 1- 30% (հաճախում և մասնակցություն)

Բաղադրիչ270% (ամփոփիչ ստուգումթեստավորում)

 

Գնահատման չափանիշներ /

մեխանիզմներ

Մասնակիցն անցողիկ շեմը հաղթահարելու համար պետք է ապահովի առնվազն 80% առաջադիմությունորից՝

Բաղադրիչ 1-ի անցողիկ շեմը՝8 ժամից առնվազն 7 ժամ ներկայությունն է

Բաղադրիչ 2-ի անցղիկ շեմը՝ 20 միավորից առնվազն 14 միավորն է

 

 


Դասընթացավար՝ Լիլիթ Ղավալյան:

ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ  ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  Է  ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ: ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ ԿՍՈՎՈՐԵՆ  ԻՆՉԵՍ  ԿԱՐԵԼԻ Է ՍՏԵՂԾԵԼ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՎԻԴԵՈԴԱՍԵՐ: 

 • ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ ՇԱՐԺԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ:
 • ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻՆ ՏԱԼ ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐՈՒՄ
 • ԽՄԲԱԳՐԵԼ 

 ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆՊԱՏԱԿՆ  Է  ՕԳՆԵԼ  ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ ՍՏԵՂԾԵԼ  ՎԻԴԵՈԴԱՍԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿՆՊԱՍՏԵՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆԸ, ՕԳՆՈՂ  ՄԻՋՈՑ    ԿՀԱՆԴԻՍԱՆԱ  ԻՐԵՆՑ ԴԱՍԸ  ԱՎԵԼԻ ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

Ֆիզիկայի խնդիրների լուծման օրինակներ

իմ ստեղծած  տեսանյութը


ՏՀՏ վերապատրաստումներ պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների համար

Նպատակ

Ծանոթանալ ժողովրդավարական  կարողունակությունների   բաղադրիչների և նպաստել աշակերտների շրջանում ժողովրդավարական մշակույթի տարածմանը:

 «Արժեքների և վերաբերմունքի ձևավորումը առարկայական դասաժամերին» թեմայում ներառված ժողովրդավարական մշակույթի ձևավորման, նրա բաղադրիչների՝ հիմնարար արժեքների և վերաբերմունքի վերաբերյալ հարցերի ուսումնասիրումը վերապատրաստվողներին հնարավորություն կնձեռի կողմնորոշել սովորողներին կյանքի տարբեր իրավիճակներում:


Թեմա 3։1, 3։2․ Ժողովրդավարական մշակույթի ձևավորման կարողունակություններ

    Ինչ է ժողովրդավարությունը։    Ժողովրդավարական մշակույթ      

 

Վերջնարդյունքներ

Կիմանան      ժողովրդավարության հասկացության բնորոշումը և ժողովրդավարության սկզբունքները

Կկարողանան   ներկայացնել ժողովրդավարական մշակույթի բնորոշ գծերը, արժևորել մարդկային արժանապատվությունը և մարդու իրավունքները, մշակութային բազմազանությունը, ժողովրդավարական արդարադատությունը, հավասարությունը և իրավունքի գերակայությունը 

Թեմա 3։3․ Արժեքային համակարգ

Վերջնարդյունքներ

Վերապատրաստվողները

Կիմանան ժողովրդավարության հիմնարար արժեքները

Կկարողանան   մեկնաբանել ժողովրդավարության առավելությունները և թերությունները, ներկայացնել ժողովրդավարությունը և սահմանադրությունը որպես մարդու իրավունքների և ազատությունների երաշխավոր, հիմնավորել ժողովրդավարական մշակույթի կարևորությունը արդի կրթական համակարգում 


Թեմա 3։4, 3։5․Ժողովրդավարության մշակույթի ձևավորման կարողունակությունների <<արժեքներ>> և <<վերաբերմունք>> բաղադրիչները 

Վերջնարդյունքներ

Վերապատրաստվողները

Կիմանան    ժողովրդավարության հիմնարար արժեքները, սկզբունքները,     ժողովրդավարության կարողությունների համակարգը և դրա բաղադրիչները

Կկարողանան    աշակերտների մեջ զարգացնել ժողովրդավարության կարողունակություններ և արժեքներ՝ անկանխակալ մոտեցում այլ մշակույթների, համոզմունքների, աշխարհայացքների և սովորույթների նկատմամբ, կազմել դասի պլանավորում, որտեղ կարտացոլվեն ժողովրդավարական մշակույթի բաղադրիչները

Թեմա 3։6, 3։7․Ժողովրդավարական մշակույթի ձևավորման կարողունակությունների <<հմտություններ>> և <<գիտելիքներ և քննադատական ընկալում>> բաղադրիչները 

Վերջնարդյունքներ

Վերապատրաստվողները

Կիմանան ժողովրդավարական մշակույթի կոմպետենցիաների բաղադրիչները 

Կկարողանան սովորողների շրջանում զարգացնել խնդիրները ինքնուրույն լուծելու, նախաձեռնողականությա ն, քննադատական մտածողության, հաղորդակցային և համագործակցային, ինքնաճանաչողության, ինքնակրթվելու, քաղաքացիական մտածողության, ապրումակցելու հմտություններ և կարողություններ 


Թեմա 3։8․Դասի պլանավորում առարկայի դասավանդման ընթացքում ժողովրդավարության մշակույթի ձևավորման կարողունակությունների <<արժեքներ>>,<<վերաբերմունք>>,<<հմտություններ>>  և

<<գիտելիքներ>> և <<քննադատական ընկալում>> բաղադրիչների  զարգացման թեմայովԴասընթացը պատրաստել է ՝Սիրանուշ Սարգսյանը

Դասընթացը պատրաստվել է Է․Ղազարյան, Ա․Թռչունյան, Գ․Մելիքյան, Թ․Վարդանյան, Հ․Խաչատրյան <<Բնագիտություն 5>>, Երևան 2018թ․ դասագրքի հիման վրա


Սիրելի աշակերտներ, այս դասընթացն ուսումնասիրելիս դուք առաջին հերթին կիմանաք, թե ինչ է հասարակագիտությունն առհասարակ, և ինչու է նրա ուսուցումը կարևոր: Դուք կյուրացնեք շատ հետաքրքիր հարցերի պատասխաններ, կծանոթանաք նոր ու դեռևս ձեզ անծանոթ գաղափարների, ձեզ համար կբացեք նոր ու բազմատեսակ մի աշխար: Դասընթացն սկսվում է 8-րդ դասարանից և ավարտվում 12-րդ դասարանում: Ձեզ մաղթում եմ բարի ուսուցում և ձեզ հետաքրքրող բազում հարցերի պատասխանների գտնում: 

 Էջմիածինը Կարնո պարանմուշներից է:

Կարնո կլոր պարերի մեջ առանձնահատուկ տեղ են գրավում Ետ ու Առաջ պարերը: Այս պարերը պարում են թե` քաղաքներում, թե գյուղերում: Դրանք քաղաքներում կատարում են դանդաղ և հանդիսավոր, գյուղերում` արագ ու թռիչքով:

Էջմիածին պարը ըստ ժողովրդի մեկնաբանությունների շատ հին պար է: Ձռքերը վեր պարզած բռնելու ձևը համեմատում են եկեղեցու գմբեթի հետ, ասես արարելով Մայր Աթոռ ՍԲ Էջմիածնի գմբեթը: Ըստ երևույթին ի սկզբանե հեթանոսական ծագում ունի և վեր պարզած ձեռքերը ավելի շատ հիշեցնում են Ձոն Արևին:

Այս դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել քորդավորների տիպի՝ ողնաշարավորների, դասերի կարգաբանությունը, ծանոթանալ նրանց կառուցվածքին, ընդհանուր առանձնահատկություններին: Սովորողները պետք է ստանան ընդհանուր գիտելիքներ ողնաշարավորների ներկայացուցիչների մասին, իմանան տարբերակիչ առանձնահատկությունները:

կենդանի

Հարավային Ամրիկայի հայտնագործումը, աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը, մակերևույթը, կլիման, ներքին ջրերը, բնական զոնաները,  մարդը Հարավային Ամերիկայում։

    Ստեղծագործությունները հոգիներում հասունանում են նույնքան գաղտնախորհուրդ, որքան գետնասունկը՝ Պերիգորի անուշաբույր հարթավայրերում:

Բալզակ

  Դասընթացը նախատեսված է հինգից իններորդ դասարաններում սովորող աշակերտների, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչների համար:

Դասընթացը իր մեջ ներառում է Հանրակրթության պետական չափորոշչում տեղ գտած նորություններն ու փոփոխությունները:

Դասընթացը տևելու է 3  շաբաթ:

Առաջին շաբաթվա ընթացքում կուսումնասիրենք ՀՊՉ-ի կառուցվածքը, նրանում տեղ գտած փոփոխությունները:

Երկրորդ շաբաթվա ընթացքում կուսումնասիրենք Հանրակրթության «Մայրենի», «Հայոց լեզու»,«Գրականություն»

և «Հայ գրականություն» առարկաների  չափորոշիչը  և ծրագրերը 1-12-րդ դասարաններում:

Երրորդ շաբաթվա ընթացքում կուսումնասիրենք Խաչվող կամ ընդհանրական հասկացությունները և ձևավորող գնահատումը:


 


Կենսաբանությունը գիտություն է կյանքի, նրա դրսևորումների, առանձնահատկությունների, ծագման և զարգացման մասին:

Դասընթացը նախատեսված է 7-9-րդդասարաններում սովորող աշակերտների և կենսաբանության ուսուցիչների համար:

Имя прилагательное как самостоятельная часть речи.

 1. Познакомить детей со сказкой.

 2. Прививать детям любовь к сказкам и чтению.

 3. Развивать память, мышление.

 4. Воспитывать чувство товарищества, взаимоподдержки.


Դասընթացը նախատեսված է մաթեմատիկայի ուսուցիչների համար

   <<Ուսուցման մեթոդը>> բարդ և բազմակողմանի հասկացություն է: Առաջին հերթին դա պայմանավորված է հենց ուսուցման գործընթացի բարդությամբ: Վերջինս իր մեջ ներառում է երեք կարևոր խնդիր՝ ի՞նչ սովորեցնել /կրթության բովանդակություն/, Ինչու՞... ինչի՞ համար սովորեցնել /կրթության նպատակ/ և ինչպե՞ս սովորեցնել /ուսուցման մեթոդիկա/: Կրթության բովանդակությունը /ի՞նչ սովորեցնել/ մատուցելու  և կրթության նպատակներ  /ինչու՞ սովորեցնել/ իրականացնելու համար անհրաժեշտ են որոշակի մեթոդներ, հնարներ, ձևեր: Հանդիսանալով ուսուցման գործընթացի միջուկը՝ մեթոդը իրար է կապում ուսուցման՝ նախապես պլանավորած նպատակը և վերջնական արդյունքը: Այսպիսով, ուսուցման գործընթացում մեթոդը ունի կապող օղակի բարդ և առանձնահատուկ դեր:

   

Հեգելն ասում էր. 

«Մեթոդը գործիք է սուբյեկտի ձեռքին, որի միջոցով

 վերջինս հարաբերվում է օբյեկտի հետ»

   Հարգելի՛  ուսուցիչներ, ողջունում  ենք  ձեզ  և  հրավիրում  մասնակցելու   

«Ուսուցիչն  ուսուցչին ընկեր  կամ  մանկավարժական  REFRESH»  չորսշաբաթյա  դասընթացին։   Այն  մասնակիցներին  հնարավորություն  կընձեռի   լավագույնս  պատկերացնել՝  ինչ  է  համընդհանուր  ներառական  կրթությունը,  առավել  արդյունավետ  պլանավորել  դասը, ինչպես  ընտրել  դասի  յուրաքանչյուր  փուլին  համապատասխան  մեթոդ։  Դասընթացի  շրջանակներում  կսովորեք դաս  վարել   «Ուսուցման  կենտրոնների  տեղափոխման»  մոդելով՝ ուսումնառության  գործընթացը  դարձնելով   ավելի  հետաքրքիր  ու բազմազան։ 

    Մաղթում  ենք  հաջողություն  և  տոկունություն։

     

Հայկական լեռնաշխարհ կամ Հայկական բարձրավանդակ, ֆիզիկաաշխարհագրական տարածք, հայ ժողովրդի բնօրրան։ Գտնվում է Առաջավոր Ասիայում՝ Իրանական և Փոքրասիական բարձրավանդակների միջև։ Հյուսիսում Կովկասյան լեռներն են և Սև ծովը, հարավում՝ Միջագետքի դաշտավայրը։ Երբեմն Հայկական լեռնաշխարհ և Հայկական բարձրավանդակ հասկացությունները նույնացնում են, սակայն աշխարհագրության հայ մասնագետները հաճախ հստակորեն սահմանազատում են դրանք։ Մասնավորապես, Հայկական լեռնաշխարհը ֆիզիկաաշխարհագրական առանձին ռեգիոն է, որն իր մեջ ընդգրկում է մի շարք մասեր, այդ թվում Հայկական բարձրավանդակը, որը զբաղեցնում է Հայկական լեռնաշխարհի կենտրոնական մասը։


Հարգելի՛ մասնակիցներ:

Մեր  դասընթացի ընթացքում կծանոթանաք   կրթական մի քանի  առցանց գործիքների, որոնք կկիրառեք համագործակցային աշխատանքների ընթացքում: Ինչպես նաև կհամագործակցեք միմյանց հետ,  կսովորեք ստեղծել կրթական նյութեր ՝  դասերն ավելի արդյունավետ անցկացնելու համար:


Դասընթացավար՝          Մարինե Մանջիկյան


Դիտումները և փորձերը ցույց են տալիս, որ մարմնի արագությունը հենց այնպես, առանց պատճառի չի փոփոխվում:
 Եթե մարմինը գտնվում է դադարի վիճակում, ապա այն կշարժվի, եթե նրա վրա ազդենք:
 Օրինակ, դադարի վիճակում գտնվող սեղանը կշարժվի, եթե այն քաշենք կամ հրենք: Առօրյա դիտումները ցույց են տալիս նաև, որ եթե շարժվող մարմնի վրա չազդենք, ապա այն վաղ թե ուշ կկանգնի: Օրինակ՝ շարժիչն անջատելուց հետո ավտոմեքենան, անցնելով որոշ ճանապարհ, կանգ է առնում: Սակայն այս դեպքում ևս կա ազդեցություն՝ օդի և ճանապարհի ազդեցությունը, որքան քիչ է այդ ազդեցությունը, այնքան երկար ժամանակ մարմինը կպահպանի իր արագությունը: Եթե պատկերացնենք մի իրավիճակ, որ այդ ավտոմեքենայի վրա ազդեցություն չլինի, ապա ավտոմեքենան կպահպանի իր արագությունը  (կշարժվի ուղիղ գծով և հավասարաչափ):
Այսինքն, մարմնի արագության փոփոխությունը (մեծությամբ և ուղղությամբ) տեղի է ունենում այլ մարմնի ազդեցության հետևանքով: Ընդ որում, որքան փոքր է այլ մարմնի ազդեցությունը տվյալ մարմնի վրա, այնքան այն ավելի երկար է պահպանում իր շարժման արագությունը և բնույթով մոտ է հավասարաչափ շարժման:

 Ողջույն սիրելի՛ աշակերտներ։ Այս բաժնում մենք ուսումնասիրելու ոնք տարվա եղանակները ր ածականի համեմատության աստիճանների կազմությունը ։

Հաղորդություն Քրիստոնեական Եկեղեցու խորհուրդներից մեկը, որ հիմնականում կատարվում է Պատարագի արարողության ընթացքում։

Դասընթացը կազմված է չորս բաժնից

1/ Միացման և քայքայման ռեակցիաներ

2/Իոնափոխանակման ռեակցիաներ, հիդրոլիզ

3/Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ

4/Գիտելիքների ստուգում