Մատչելի դասընթացներ

Դասընթացը նախատեսված է ուսուցիչների և 10-րդ դասարանի աշակերտների համար :

Սույն դասընթացը վերոհիշյալ նյութի ուսուցումը դյուրամարս և հետաքրքիր դարձնելու իմ մոտեցումն է, որն իրականացվում է ընտրված մեթոդների և մոտեցումների շնորհիվ:

       Նյութի վերլուծությանն ու մեկնաբանությանը զուգահեռ կատարում ենք բառային , բառարանային, տեքստային  առաջադրանքներ, սովորողների կողմից յուրացումը ստուգում թեմատիկ թեստով:

ՈՒսուցման ընթացքում հետապնդել եմ հետևյալ նպատակները՝

·         սովորողը կկարդա Հ.Մաթևոսյանի <<Հացը>> պատմվածքը, կմտապահի ու կվերարտադրի գործողությունների զարգացման ընթացքը,

·         կստեղծի կապեր սեփական կենսափորձի, իրականության և պատմվածքի իրադարձությունների միջև,

·         կբնութագրի հերոսներին, կմեկնաբանի նրանց արարքների հոգեբանական շարժառիթները,

·         իր վերաբերմունքը կարտահայտի մարդկային  այնպիսի հատկանիշների և որակների նկատմամբ, ինչպիսիք են ՝բարությունը, անձնազոհությունը, նվիրվածությունն ու աշխատասիրությունը:

Դասընթացը իր մեջ ներառում է հետևյալ ենթաթեմաները՝

1.      ԸՆդհանուր տեղեկություններ հեղինակի մասին: Գաղափար պատմվածքի մասին:

2.      <<Հացը>> պատմվածքի սյուժեն և բովանդակությունը:

3.      Հեղինակի հոր և մոր կերպարները:

4.      Հեղինակի կերպարը: Տեքստային աշխատանք բնագրի վրա:

5.      Թեմատիկ գրավոր՝ թեստային աշխատանք / հարցաշար /:


 • Ժամաքանակ՝ 5 ժամ
 • Մատուցման ձևը՝ հեռավար
 • Գործունեության տեսակ՝ ուսանել
 • Հմտություններ՝
 1. Ստեղծել թվայնացված դասընթաց՝ հաշվի  առնելով աշակերտների գիտելիքները ՏՀՏ ոլորտում:
 2. Տեղեկանալ ՏՀՏ ոլորտի զարգացումներին:

 • Նպատակը

  Դասընթացը ավարտելուց հետո  մասնակիցները կկարողանան առաջին քայլերը անել Web կայքեր պատրաստելու գործում:
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Ողջունում եմ բոլորին

  Այսօր, երբ  ինտերակտիվ գրատախտակի օգտագործումը դասապրոցեսին անհրաժեշտություն է համարվում, մենք ՝ ուսուցիչներս պարտավորվում ենք կարողանալ օգտվել,  դասեր պատրաստել ՛՛Smart Notebook 11՛՛ ծրագրով : Այն օգնում է դասապրոցեսը ավելի հետաքրքիր ու ընկալելի դարձնել աշակերտների համար: 

  Այս ծրագրով դասեր կարող ենք պատրաստել  յուրաքանչյուր առարկայից, մեր ներկայացրած դասը դարձնել վիզուալ և խաղերով ամրապնդել գիտելիքները:

  Դասընթացը կօգնի Ձեզ ծանոթանալ ինտերակտիվ դասի կառուցման տեխնոլոգիային ՛՛Smart Notebook 11՛՛ ծրագրով: 

 

SMART Notebook դասընթացին մասնակցելը  հնարավորություն  է  տալիս պատրաստել դաս Էլեկտրոնային գրատախտակի համար՝ յուրաքանչյուր առարկայից։

                                                                                       

 1. Ջրի մասին գիտելիքների համակարգում և ամփոփում
 2. Ջրի կիրառման ոլորտները, ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա
 3. Քիմիական հետազոտության արդյունքները
 4. Միջառարկայական կապերի բացահայտում
 5. Տեղեկությունների հավաքագրում  համացանցից, գրականության հետ աշխատելու հմտություն
 6. բնագիտական մտածելակերպի զարգացում 
 7. Խմբային աշխատանք Թելեն Շարանի մեթոդով
 8. Այց ջրամաքրիչ կայան 

1.Microsoft –ի բրաուզերը

2.MSN Explorer-բրաուզեր

3.Internet Explorer-ի 7 տեսակների նկարագրություն

4.Էլեկտրոնային նամակի ստացում և ուղարկում, ֆայլերի կցում Outlook Express ծրագրով

 5.ինտերնետ հասկացություն

                          Ածական  անուն

Առարկայի  հատկանիշ ցույց տվող բառերը  կոչվում  են ածականներ:

Ածականները    պատասխանում   են   ինչպիսի՞ ,    որ՞  հարցերին : Օրինակ՝  քաղցր, փայլուն , մեծ,  հայկական,    ընդարձակ   և  այլն:

Որոշ ածականների   ցույց  տված հատկանիշը տարբեր առարկաների  մեջ տարբեր  չափով  է լինում :  Օրինակ ՝Ծիրանենին   ավելի բարձր է , քան դեղձենին :  Այգում  կան ավելի  բարձր  ծառեր :

 Հատկանիշի  տարբեր  չափը  ցույց ենք տալիս  ածականի  համեմատության  աստիճանների   միջոցով   .  մեծ -  ավելի     մեծ ,   ամենամեծ , քաղցր –ավելի քաղցր , ամենաքաղցր: 

 

 

  Ածականը  ցույց  է   տալիս   ՝

 

·       Հատկանիշ

·      Որպիսություն

 


Հարյուրամյա պատերազմը:Պատերազմի պատճառները և ակիզբը:Օռլեանի կույսը:Ֆրանսիայի միավորումը:

Սույն դասընթացը հանրամատչելի և հետաքրքիր դարձնելու համար օգտագործվել են գիտական նյութեր, արխիվային բացառիկ փաստաթղթեր և լուսանկարներ:  Դասընթացը բաղկացած է 4 ենթաթեմաներից.

1. Հայաստանի օգնության կոմիտեի ստեղծումը

2.Հայաստանի օգնության կոմիտեի մասնաճյուղերի ստեղծումը Անդրկովկասում և Պարսկաստանում 1921-1922 թթ. 

3. ՀՕԿ-ի աջակցությունը ներգաղթի կազմակերպմանը և կրթամշակութային գործունեությունը

4. ՀՕԿ-ի համագործակցությունը հայրենակցական միությունների հետ. նոր ավանների կառուցումը

Ուսուցման նպատակը և խնդիրներն են.

 • սովորողը կծանոթանա Հայաստանի օգնության կոմիտեի գործունեությանը, որի մասին պատմության դասագրքերում լուսաբանված է շատ հպանցիկ
 • սովորողը գիտելիքներ ձեռք կբերի հայ գաղթականության, հայրենադարձության, ՀՕԿ-ի կրթամշակութային գործունեության մասին
 • սովորողը կիմանա ՀՕԿ-ի և արտասահմանի հայկական հայրենակցական միությունների ջանքերով 1920-30-ական թթ. կառուցված նոր ավանների մասին
 • սովորողը կկարողանա համադրել, վերլուծել մատուցվող նյութը
 • սովորողը կկարողանա կատարել եզրահանգումներ և ստացած գիտելիքներն ու անցյալի փորձը ներդնել աշխատանքային պրակտիկայում:

Դասընթացը ներառում է նաև բառարան և գիտելիքները ստուգող թեստեր:

Նյութի բովանդակային վերլուծությունից զատ ստորև կարող եք ծանոթանալ թեմայի համառոտ ամփոփագրին.

Երկրի անմխիթար վիճակից մտահոգ մի շարք հասարակական գործիչներ, ականավոր մտավորականներ 1921թ. դիմում են ՀՍԽՀ ժողկոմխորհին` հասարակական մի կազմակերպություն ստեղծելու խնդրանքով, որը, նախևառաջ, պետք է միջոցներ հայթայթեր  սովի ու համաճարակի ճիրաններից ժողովրդին փրկելու համար: 1921թ. սեպտեմբերի 15-ին ՀՍԽՀ ժողկոմխորհն ընդունում է Հայաստանի օգնության կոմիտե (ՀՕԿստեղծելու մասին դեկրետ: ՀՕԿ-ի հիմնադիր անդամներ են դառնում 77 հոգի , որոնք պետական և հասարակական գործիչներ էին, բժիշկներ, ականավոր մտավորականներ` Մ. Աբեղյանը, Ալ. Բեկզադյանը, Դ. Դեմիրճյանը, Ա. Երզնկյանը, Հ. Թումանյանը, Ս, Կասյանը, Ռ. Մելիքյանը, Ստ. Մալխասյանը, Նար-Դոսը, Մ. Սարյանը և  ուրիշներ : ՀՕԿ-ի գլխավոր վարչության առաջին պատվավոր նախագահը հայ մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանն էր, որը, սակայն, բնակվելով Թիֆլիսում, հնարավորություն չուներ ստանձնելու ՀՕԿ-ի անմիջական ղեկավարությունը: Դրա համար էլ  ՀՍԽՀ հողժողկոմ Ա. Երզնկյանին է վստահվում ՀՕԿ-ի անմիջական ղեկավարությունը: 

Խորհրդային իրականության պայմաններում գործելով 16 տարի (1921-1937 թթ.), իբրև ՀՍԽՀ ժողկոմխորհին առընթեր կառույց` ՀՕԿ-ը իրականացրեց և' հասարակական, և' քաղաքական գործունեություն: ՀՕԿ-ը մասնաճյուղեր բացեց աշխարհի գրեթե բոլոր հայաշատ վայրերում` խորհրդային հանրապետություններում, հարևան Պարսկաստանում, Եվրոպայի, Լատինական և Հյուսիսային Ամերիկաների զանազան քաղաքներում, Մերձավոր Արևելքում


1. Քիմիայի դերն ու նշանակությունը հանրակրթական դպրոցում

2.Պատմական տեղեկություններ կերակրի աղի մասին

3.Մասնագետների կարծիքները

4.Կերակրի աղի պակասի դեպքում ինչ խանգարումներ կարող են առաջանալ

5. Կերակրի աղի շատ քանակի դեպքում ինչ խանգարումներ կարող են առաջանալ

6.Կերակրի աղի կենսաբանական նշանակությունը

7.Խորհուրդներ մասնագետների կողմից

eTwiiningLive is the place where etwinners meet, find each other, set up projects and collaborate. Is there anything you are still unfamiliar to? Then join our course and discover all the opportunities of eTwinningLive.

Դասընթացը կազմված է 5 մասից՝

 1. Ձևաբանություն: Գոյական: Հատուկ և հասարակ գոյականներ:
 2. Որոշյալի և անորոշի առում
 3. Գոյականի թիվը
 4. Գոյականի հոլովները

Վերջում տրվում է ամփոփիչ թեստային աշխատանք:

Բագրատունիների ծագումնաբանությունը ունի պարզաբանման մի քանի տարբերակ։ 

Բագրատունիների դինաստիայի կրկին թագ ստանալով հայերի համար պատմության մեջ մի նոր էջ բացվեց, քանզի Արշակունիներից հետո մոտ 4 դար հայերը մնացել էին առանց անկախ պետականության, սակայն չէին կորցրել անկախության ձգտումն ու ազատատենչ ոգին: Արդյունքը եղավ մեր հզորագույն դինաստիաներից մեկի կողմից իշխանության գալը և ժամանակի հզոր և մշակութային պետականության վերականգնումը:

Նախատեսվում է դասընթացն անցկացնել 5 ենթափուլով`

·       Բագրատունյաց թագավորության անկախացման նախապայմանները:

·       Բագրատունիների դինաստիայի հաստատումն ու հզորացումը:

·       Բագրատունիների տերության տրոհումը` ենթակա թագավորություններ:

·       Բագրատունիների մշակութային ժառանգությունը:

·       Բագրատունյաց դինաստիայի անկումը, ներքին և արտաքին պայմաններ:General

Դասընթացավար` Անահիտ Զաքարյան, Լոռու մարզի, Ուռուտի միջնակարգ դպրոցի ուսումնական գծով փոխտնօրեն, մաթեմատիկայի ուսուցչուհի

Հարգելի՛  մասնակիցներ.

    Ողջունում եմ Ձեզ և հրավիրում մասնակցելու « Ուղիղները և հարթությունները տարածության մեջ» թեմայով ստեղծված հեռավար դասընթացին:

   Դասընթացը տևելու է 4 շաբաթ: Յուրաքանչյուր շաբաթ Ձեզ համար հասանելի կլինի տվյալ շաբաթվա համար նախատեսված նյութը:  Դասընթացի ընթացքում կհաղորդակցվենք և հուզող հարցերի քննարկումը կկազմակերպենք ֆորումում:

   Հարգելի՛ մասնակիցներ, արդյունավետ աշխատանք ապահովելու համար, եղե'ք հնարավորինս ակտիվ և անմիջական:

Հարգելի մասնակիցներ, մուտք գործեք «Ծանոթություն» ֆորում և ներկայացեք՝ ավելի անմիջական ու մտերմիկ մթնոլորտ ստեղծելու և արդյունավետ աշխատելու համար:


Դասընթացը  ներառում  է  մակերեսի  հասկացության   պարզաբանումը,  նրա  հատկությունները,  տարբեր  բազմանկյունների  մակերեսների  հաշվման  տարբեր  բանաձևերի   կիրառությունը,  խնդիրների  լուծումներ:

Տարրական դպրոցում դասերի ժամանակ անհրաժեշտ է կիրառել ուսուցման ինտե­րակտիվ մեթոդներ, քանի որ դրանք թույլ են տալիս նյութը մատուցել մատչելի, հետաքրքիր, վառ և պատկերավոր ձևով, նպաստում են գիտելիքների ավելի խորը յուրացմանը, հե­տաքրքրություն են առաջացնում գիտելիքների ձեռքբերման հանդեպ, ձևավորում են հա­ղոր­դակցական, անձնական, սոցիալական, ինտելեկտուալ բանիմացություն :


Դասընթացում ներկայացվում են հին և միջին դարերում մաթեմատիկայի զարգացման նախապայմանները, այդ ժամանակաշրջանում  հայտնի հայ մաթեմատիկոսները, նրանց աշխատությունները, դերն ու նշանակությունը Հայաստանում մաթեմատիկայի զարգացման մեջ:

Այս դասընթացը հնարավորություն կտա ուսուցիչներին ծանոթանալու բնագիտական առարկաներից թեստերի մշակման սկզբունքներին, ինչպես նաև գործնական աշխատանքների մեթոդական առանձնահատկություններին, ուսուցման պրոցեսում ճիշտ կիրառել միջառարկայական կապերը բնագիտական առարկաներից: Դասընթացը միտված է նաև ներկայացնելու ՏՀՏ-ների կիրառման հիմնական միջոցները և ուղղությունները, շերտավորված ուսուցման առանձնահատկությունները:
<<Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն>

Թեմա 1. Արցախը հնագույն ժամանակներից մինչև Վանի թագավորություն

Թեմա 2. Արցախը Հայոց թագավորությունների կազմում

Թեմա 3. Արցախյան շարժում

       

           Նպատակ ունենալով հանրակրթական դպրոցի աշակերտներին և դիմորդներին սովորեցնել հավասարումների լուծման տարբեր մեթոդներ և եղանակներ:Այս դասընթացի ընթացքում հնարավորին չափ հակիրճ և սեղմ կուսումնասիրենք առաջաադրանքների տեսական մեկնաբանությունները, օրինակների և վարժությունների կատարման եղանակները: Առառադրանքներն ընտրված են դպրոցական ծրագրին համապատասխան և կրում են ուսուցողական բնույթ: 

     Դիտարկված են հետևյալ ենթաթեմաները.

 1. Մեկ փոփոխականով առաջին աստիճանի հավասարումներ,
 2. Մեկ փոփոխականով երկրորդ  աստիճանի հավասարումներ,
 3. Կոտորակառացիոնալ հավասարումներ
 4. Մոդուլ պարունակող հավասարումներ:
 5. Դասընթացի վերջում կա հարցաշար յուրացրածը ստուգելու համար

Բովանդակություն

Նախնական տեղեկություն դասընթացի վերաբերյալ

 • Թեմա 1 «Charles Aznavour»
 • Թեմա 2 «William Saroyan»
 • Թեմա 3 «Cher»
 • Թեմա 4 «Other famous Armenians»
 • Դասընթացի ամփոփում և թեստավորում

Ուսումնառության  նպատակն է՝ 

1. ներկայացնել նյութեր հայտնի հայերի մասին

2. բացահայտել, թե ինչ գիտեն ուսանողները տվյալ թեմայի վերաբերյալ 

2. ձևավորել` 

 • պատկերացումներ հայտնի հայերի  մասին
 • որոշակի բառապաշար
 • նյութը վերարտադրելու, մեկնաբանելու, վերլուծելու,  հետազոտություններ կատարելու կարողություններ 

2. զարգացնել խոսելու/հաղորդակցվելու, լսելու, ընթերցելու, գրելու հմտություններ

3. ստուգել, ամփոփել, գնահատել և ինքնագնահատել աշխատանքը

Ակնկալվող վերջնարդյունքները

Ուսումնասիրության արդյունքում  ուսումնառողները կկարողանան. 

 1. ներկայացնել նյութը
 2. զեկուցում կատարել
 3. խոսել ազատ տվյալ թեմայի վերաբերյալ

 • Կզարգանան անգլերենով խոսելու/ հաղորդակցվելու, լսելու, ընթերցելու, գրելու հմտություններԱյս դասընթացը կօգնի մասնակիցներին  քննադատաբար ընկալել մեդիան, մեդիայի հաղորդագրությունները, նյութերը, հասկանալ, թե ինչ է մեդիան, ինչպես է աշխատում, ինչ շահեր ու նպատակներ, ազդեցության ինչ մեխանիզմներ ունի եւ ինչ մանիպուլյացիաներ կարող է անել:

"Methods and techniques to make the introduction and perception of places of interest more interactive"

 • The United Kingdom
 • Picture of London Where Tourists Go
 • Royal Ceremonies
 • Outstanding Personalities of Great Britain
 • The Use of the Article with Geographical Names and Places of Interest

Խոսքի  մասերի  ուսուցումը  տարրական  դասարաններում:  Գոյական

Տարրական  դասարաններում  մայրենի  լեզվի  ուսուցումը  իրականացվում  է  երկու  փուլով` լեզվական  նախագիտելիքների  և  լեզվական  տարրական  գիտելիքների  ուսուցում:

Լեզվական  նախագիտելիքների  փուլում  երեխաները  չպետք  է  սերտեն  քերականական  կանոններ  և  սահմանումներԽոսքի  մասերի  հետ  այս  փուլում  ծանոթանում  են  որպես  առարկա, գործողություն, հատկանիշ  ցույց  տվող  բառերի: Խոսքի մասերի ուսուցման ժամանակ տրվում են գիտելիքներ այն մասին, որ մեր  շուրջը  ինչ  կաառարկա  էայդ  առարկաներով ( կամ  առարկաները ) կարելի  է  կատարել, (կամ  կատարում  են) որոշակի  գործողություն, այդ  առարկաները  ունեն  հատկանիշ

Հետագա փուլերում  աշակերտները  ուսումնասիրում  են  խոսքի  մասերն  առանձին-առանձին:

Դասընթացը նախատեսված է ուսուցիչների և 9_11-րդ դասարանի աշակերտների համար :Դասընթացում ներկայացվում է Հայաստանի քաղաքական,տնտեսական և սոցիալական վիճակը 1918_1920 թվականներին :

Ողջու´յն, հարգելի մասնակից:

Այս դասընթացում Դուք կսովորեք, թե ինչպես կարելի է ավելացնել հիպերհղումներ և տրիգերներ MS PowerPoint 2007 ծրագրով ստեղծված համակարգչային ցուցադրումներում:

Թիրախ խումբ` ուսուցիչներ, ովքեր ունեն MS PowerPoint ծրագրով աշխատելու որոշակի փորձ:

Դասընթացի տևողությունը` 3 շաբաթ:

Կիլիկյան Հայաստանի տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը:Քաղաքները քաղաքային կյանքը: Ներքին և արտաքին առևտրի նշանակությունը:Պետական կառավարման համակարգը՝արքունիք, գործակալություններ և բանակ:

Գաղափար կազմել Ներքին էներգիա ֆիզիկական մեծության մասին, ներքին էներգիայ փոփոխման եղանակների մասին: Ձևավորել կոնկրետ իրավաճակներում ներքին էներգիայի փոփոխման մեխանիզմները մեկնաբանելու կարողությունը: Ջերմաքանակը՝  որպես ներքին էներգիայի փոփոխումը չափելու մեծություն, նրա միավորը: Ձարգացնել ջերմաքանակի վերաբերյալ հաշվարկային խնդիրներ լուծելու կարողությունը:
Microsoft Office PowerPoint ծրագիրի  օգնությամբ  պատրաստել  գեղեցիկ  ցուցադրումներ

Դասընթացում ներկայացված է բայը որպես խոսքի մաս, բայի դիմավոր և անդեմ ձևերը, կանգ է առնված բայի դիմավոր ձևերի վրա, որոնցով կազմվում են բայի եղանակները և ժամանակաձևերը: 

Ինչպես եմ ուսուցնում  սովորական  կոտորակների հիմնական հատկությունը  հինգերորդ  դասարանում:

Դասընթացում ներկայացվում են գծային, ճյուղավորված, կրկնություննեով ալգորիթմները և ներկայացվում է դրանց իրականացումը C++ ծրագրավորման լեզվի միջոցով:


Կայքի նորություններ

Մարիետա Դումիկյան Նկարը
Ավարտվեց «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով հերթական դասընթացը
Մարիետա Դումիկյան - Monday, 11 June 2018, 2:48 PM
 

db7fe09008f7398fa1da80f877473d13.jpg

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) «Հեռավար ուսուցում» elearning.armedu.am  համակարգում ավարտվեց տարբեր առարկաների ուսուցիչների համար կազմակերպված «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով հերթական դասընթացը (07.03.2018 - 04.05.2018), որի ընթացքում մասնակիցները ծանոթացան...

Կարդալ այս թեմայի մյուս մասը
(83 բառ)
 
Արարատ Մովսեսյան Նկարը
ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ >
Արարատ Մովսեսյան - Saturday, 24 March 2018, 11:13 AM
 

Ողջույն հարգելի կոլեգաներ

Այս թեմայով փորձել եմ ներկայացնել Հայ ժողովրդի ծագման վերաբերյալ որոշ մանրամասներ: Հավաստող փաստեր Հայ ժողովրդի տեղաբնիկ լինելու, Հայ ժողովրդի կազմավորման երկարատև գործընթացի /Ք.ա. 7-րդ դարի վերջից Ք.ա.2-րդ դարի սկիզբ/ վերաբերյալ:


Մարիետա Դումիկյան Նկարը
learning.armedu.am
Մարիետա Դումիկյան - Friday, 23 February 2018, 3:39 PM
 

2011-2017թթ.  գործել է «Հեռավար ուսուցման» learning.armedu.am կայքէջը: