Available courses

   Տարածքը՝ 7 մլն. 700 հազ. կմ2

   Ավստրալիան ամբողջությամբ գտնվում է հարավային կիսագնդում: Արևմուտքից, հյուսիսից և հարավից մայրցամաքի ափերը ողողում են Հնդկական, իսկ արևելքից՝ Խաղաղ օվկիանոսների ջրերը: Ավստրալիան հյուսիսից մոտ է Հարավարևելյան Ասիային, Մեծ և Փոքր Զոնդյան կզղեխմբերին, որոնցից բաժանվում է Թիմորի և Արաֆուրյան ծովերով: Մայրցամաքը Նոր Գվինեա կղզուց բաժանվում է Թորեսի նեղուցով:


   Ավստրալիայի ափերը քիչ են կտրտված: Հյուսիսում ցամաքի մեջ է խորանում Կարպենտարիայի ծովածոցը, որն ընկած է Առնհեմլեմդ և Քեյփ Յորք թերակղզիների միջև: Արևելքից Ավստրալիայի ափերը ողողում են Խաղաղ օվկիանոսի մեջ մտնող Կորալյան և Թասմանի ծովերի ջրերը: Մայրցամաքի հյուսիսարևելյան ափերը ողողող Կորալյան ծովում մակերևութային ջրերի ջերմությունն անցնում է    +20°-ից, և այդ պայմաններում բուռն զարգանում են կորալային պոլիպները, որոնք առաջացնում են յուրօրինակ կրաքարային կառույցներ՝ խութեր: Մայրցամաքի հյուսիսարևելյան ափերին զուգահեռ, ավելի քան 2000 կմ երկարությամբ ձգվում է կորալային՝ Մեծ արգելախութը


Կորալային խութեր

   Բասի նեղուցով մայրցամաքից առանձնացել է Թասմանիա կղզին: Ավստրալիայի հարավային ափերը ողողում են Մեծ ավստրալիական ծոցի ջրերը:

   Ներկայիս Ավստրալիա մայրցամաքում գտնվում է մեկ պետություն՝ Ավստրալիական Միությունը Կանբեռա մայրաքաղաքով:


   

Ուսուցումը բարդ և ակտիվ գործընթաց է, որտեղ ուսուցիչը կարող է օգնել և աջակցել ուսուցմանը, ստեղծել համապատասխան միջավայր, նյութեր և գործընթաց: Լավ ուսուցման կարևոր բաղկացուցիչներից է նպատակային ուսուցումը, որտեղ մանկավարժը կարող է յուրաքանչյուր թեմայի ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել այնպիսի նպատակներ, որոնք կնպաստեն սովորողի որևէ դաստիարակության մակարդակի բարձրացմանը:

<Մարսողական համակարգ> թեմայի ուսումնասիրման ժամանակ որպես հիմնական նպատակներ կարելի է ընտրել հետևյալ կետերը.

1. Ընդլայնել գիտելիքները մարսողական համակարգի կառուցվածքի և գործառույթների վերաբերյալ,

2. Գիտենալ առողջ ապրելակերպում էկոլոգիապես մաքուր սննդի նշանակության մասին,

3. Ձևավորել մարսողական օրգանների վարակիչ հիվանդությունները կանխարգելելու հմտություններ և սննդային թունավորումների ժամանակ առաջին օգնություն ցուցաբերելու կարողություններ;


Կիլիկիայի հայկական պետութունը միջնադարյան ավատատիրական պետություն էր 1080–1375 թթ-ին` Փոքր Ասիայի հարավ-արևելքում՝ Միջերկրական ծովափի հյուսիսարևելյան անկյունում: Անվանվել է նաև Կիլիկիա, Կիլիկյան Հայաստան, Հայոց Կիլիկիա, Սիսուան, Հայաստան Փոքր, Հայոց աշխարհ: 
Ապրել է զարգացման 2 փուլ՝ Մեծ իշխանապետություն (1080–1198 թթ.) և թագավորություն (1198–1375 թթ.): 

Nouns can be countable and uncountable.

Countable nouns are for things we can count using numbers. They have a singular and plural form. 

Examples of countable nouns:

• Ann was singing a song.

• We have got enough cups.

Uncountable nouns are for the things we cannot count with numbers. They usually do not have plural form.

Examples of uncountable nouns:

• I eat rice every day.

• He drank a cup of coffee yesterday.

If you want to ask about the quantity of a countable you ask "How many". If you want to ask about the quantity of an uncountable noun you ask "How much".

We use "a" or "an" with singular countable nouns. We use some, a lot of, a great deal of with  uncountable nouns.

We use a singular verb with uncountable nouns.

Բնության մեջ գոյություն ունի  կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ օրգանական նյութերից կազմված  կառույցների  մի մեծ խումբ,որոնք կոչվում են վիրուսներ:Դրանք չունեն բջջային կառուցվածք ,բջիջներին բնորոշ բաղադրամասեր և օրգանոիդներ ու ներկայացնում են  կյանքի ոչ  բջջային ձևերը:

Նկարագրել էլեկտրական և մագնիսական երևույթների կապը ցուցադրող փորձ։ Ինչպես կարելի է հայտնաբերել մագնիսական դաշտ։Մագնիսական դաշտի ինդուկցիան մագնիսական դաշտի ուժային բնութագիրն է և հնարավորություն է տալիս հաշվելու դաշտի կամայական տիրույթում տեղադրված հոսանքակիր հաղորդչի վրա մագնիսական դաշտից ազդող ուժի մեծությունն  ու ուղղությունը։

 1. Ներկայացնել, վերհիշել համապատասխան գիտելիքներ նյութի շուրջ։
 2. Օգտագործել ուսումնական ռեսուրսներ։
 3. Կազմել ինքնաստուգման թեստեր։

   

 Ողջույն հարգելի մասնակիցներ:

 Ձեզ  տեղեկացնում եմ, որ « MS Excel  էլեկտրոնային աղյուսակ» թեմայով դասընթացում կարող եք ծանոթանալ Excel ծրագրի հնարավորություններին, այս ծրագրի հիմնական սկզբունքներին:Ուսուցման նպատակը գիտելիքների և հմտությունների ձևավորումն է:

Դասընթացը կանցկացվի շաբաթական 1 անգամ (5 դաս),  որի ընթացքում հաղորդակցվելու դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ: 

Յուրաքանչյուր շաբաթ ձեզ համար հասանելի կլինի տվյալ շաբաթվա համար նախատեսած նյութերը:

Դասընթաց ստեղծող և դասընթացավար՝ Մարիամ Կարապետյան :

-------------------------------------------------------------------------------------


Ուսումնական պլանին ծանոթացե'ք ստորև. 

 Դաս 1

 1. Excel-ի նշանակությունը:
 2. Բջիջ, սյուն, տող, աշխատանքային թերթ, աշխատանքային գիրք:
 3. Ինֆորմացիայի մուտքագրումը վանդակներում:
 4. Բջիջների չափերի փոփոխումը :
 5. Բջիջնեների ֆորմատավորում:


  Դաս 2

 1. Բացարձակ և հարաբերական հասցեավորում:
 2. Բջիջներին  անվանում տալը:

Դաս 3

 1. Հաշվարկներ Excel-ում:
 2. Excel-ի մաթեմատիկական ֆունկցիաները:

Դաս 4

1.Կառուցել   դիագրամները:
2.Կառուցել պարամետրերից կախված գրաֆիկներ: 


Դաս 5

Գիտելիքների ստուգում

Что такое басня? 

Басня -  это краткий  стихотворный или прозаический рассказ.нравоучительного характера. Особенности жанра басни-это мораль- начальные или последние строки басни с нравоучительным выводом; аллегория –изображение предмета или понятия,за которым скрывается другой предмет или понятие; олицетворение –перенесение человеческих черт на животных или неодушевленные предметы.Создателем жанра басни считается древнегреческий мыслитель, баснописец Эзоп, который жил в 6 веке до нашей эры.В Европе жанр басни расцвел в 17 веке, а усовершенствовал его  Жан де Лафонтен. Самым известным русским баснописцем является И.  А. Крылов. Некоторые басни Крылова (“Волк и Ягненок” , ”Стрекоза и Муравей” и т. д.) переведены на  армянский язык  писателями  Ов. Туманяном, Ат. Хнкояном.


Առաջադրանքների միջոցով ստուգել աշակերտների գիտելիքները և կատարել ամփոփում

What Are Articles?


Articles are words that define a noun as specific or unspecific. Consider the following examples:


After the long day, the cup of tea tasted particularly good.

By using the article the, we’ve shown that it was one specific day that was long and one specific cup of tea that tasted good.

After a long day, a cup of tea tastes particularly good.

By using the article a, we’ve created a general statement, implying that any cup of tea would taste good after any long day.

Իսահակյան Ավետիք Սահակի (1875, Ալեքսանդրապոլ - 1957, Երևան), բանաստեղծ, արձակագիր, հասարակական գործիչ: Հայաստանի ԳԱ ակադեմիկոս: Սովորել է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում, 1893-ին ընդունվել է Լայպցիգի համալսարան՝ որպես ազատ ունկնդիր:

Գրակ. գործունեությանը զուգնթաց վաղ երիտասարդական տարիներից զբաղվել է նաև քաղաքական գործունեությամբ: 1895-ին վերադառնալով Լայպցիգից՝ ընդգրկվել է նորաստեղծ ՀՀԴ կուսակցության Ալեքսանդրապոլի կոմիտեի մեջ, մասնակցել Ալեքսանդրապոլից Արեւմտյան Հայաստան ուղարկվող զինյալ խմբերի ստեղծմանը, զենք և դրամական միջոցների հայթհայթման գործին: 1896-ին ձերբակալվել է և մեկ տարի արգելափակվել Երևանի բերդում:

Բանտից դուր գալուց հետո տպագրել է “Երգեր և վերքեր» բանաստեղծությունների իր առաջին գիրքը (1897), սակայն շուտով կրկին ձեռբակալվել է և, որպես ցարական միապետության դեմ պայքարող “Ընդհատակյա հեղափոխական կազմակերպոււթյունների» անդամ, աքսորվել Օդեսա: 1897-ին մեկնել է արտասահման, Ցյուրիխի համալսարանում ունկդրել գրականության և փիլիսոփայության պատմություն: 1902-ին վերադարձել է հայրենիք, ապա հաստատվել Թիֆլիսում: 1899-1906-ին ստեղծել է «Հայդուկի երգեր» բանաստեղծությունների շարքը, որը դարձավ հայ ֆիդայական պայքարի անդրանիկ արտահայտությունը հայ դասական պոեզիայի մեջ: 1908-ի դեկտեմբերին, ի թիվս 158 հայ առաջադեմ մտավորականների, Իսահակյանը ձերբակալվել է «դաշնակցության գործով» և կես տարի Թիֆլիսի Մետեխի բանտում մնալուց հետո (ինչպես և Հ. Թումանյանը), խոշոր գրավականով ազատվել կալանքից: Կովկասում մնալը այլևս անհնար էր, և 1911-ին Իսահակյանը տարագվել է:

Բնավ չհավատալով երիտթուրքերի խոստումներին Արեւմտյան Հայաստանի ինքնավարության վերաբերյալ և ենթադրելով, որ Հայաստանին սպառնացող պանթուրքական վտանգը կարող է կանխել Թուրքիայի հովանավոր կայզերական Գերմանիան, Իսահակյանը մեկնել է Բեռլին և մի շարք գերմանական մտավորականների հետ մասնակցել Գերմանա-հայկական ընկերության ստեղծմանը՝ միաժամանակ խմբագրելով ընկերության «Մեսրոբ» պարբերական հանդեսը: Սկսված առաջին համաշխարհային պատերազմը և Մեծ եղեռնը հաստատեցին Իսահակյանի ամենամռայլ կանխատեսումները երիտթուրքերի հայաջինջ քաղաքականության վերաբերյալ: Պատերազմից և եղեռնից հետո Իսահակյանը արտացոլել է հայ ժողովրդի ողբերգական ճակատագիրն ու նրա հերոսական ազատամարտը: Բանաստեղծը ձեռամուխ է եղել հայերի ցեղասպանության մեղադրականի՝ «Սպիտակ գրքի» ստեղծմանը, որի մի զգալի հատվածը տեղ է գտել 1915-22-ի «Հիշատակարան» գրառումներով: Այդ ժամանակահատվածում Իսահակյանը հիմնականում հանդես է եկել հրապարակախոսական հոդվածներով, որոնց բովանդականությունը Հայկական հարցն էր, Հայաստանի վերամիավորման խնդիրը, հայկական պետականության վերականգնումը: Եղեռնի ծանր պատկերներով են հագեցած նրա «Ձյունն է եկել ծածկել հիմա...», «Հայաստանին», «Ահա նորեն գարուն եկավ» բանաստեղծությունները:

XIX դ. վերջի և XX դ. սկզբի հայ քաղաքական կյանքի, Հայկակական հարցի յուրահատուկ համայնապատկերը պիտի դառնար Իսահակյանի «Ուստա Կարոն» մեծածավալ վեպը, որը մշտապես ուղեկցեց գրողին ստեղծագործական կյանքում և, ավաղ, մնաց անավարտ: «Ուստա Կարոն» կավարտվի այն օրը, երբ լուծվի հայկական հարցը»,-ասել է Վարպետը: Իսահակյանը այդպես էլ չկարողացավ համակերպվել Հայաստանի մասնատման գաղափարին. «...մեռնեի Սևանը ցամաքած չտեսնեի, ապրեի Արարատը մերը տեսնեի...»,— սրտի խոր կսկիծով ու ցավով կրկնում էր նա և հավատում, որ կգա ժամանակը, երբ հայ ժողովուրդը դարձյալ իր հացը կվաստակի հարազատ եզերքում:

1926 Իսահակյանը այցելեց Խորհրդային Հայաստանը։ Այստեղ նա հրատարակեց նոր բանաստեղծությունների հավաքածու եւ մի շարք պատմվածքներ (օրինակ՝ «Համբերության չիբուխը» 1928)։ Վերադարձավ արտասահման 1930թ եւ ապրեց այնտեղ մինչ 1936թ՝ հանդես գալով որպես Խորհրդային Միության կողմնակից։ 1936 բանաստեղծը վերջնականապես վերադարձավ հայրենիք։

Ստացել է ԽՍՀՄ Պետական Մրցանակ 1946թ, 1946–57թթ Հայաստանի գրողների միության նախագահ է։

Մահացել է 1957թ հոկտեմբերի 17-ին՝ Երեւանում։

 

 


Курс предназначен для учеников шестого класса с русским обучением. Этот курс познакомить детей с понятием рациональных чисел они научатся расставлять их на числовой прямой сравнивать рациональные числа производить различные действия с рациональными числами и решать задачи с содержанием рациональных чисел.

Данный курс ознакомить нас числовыми неравенствами и их свойствами мы научимся различать числовые неравенства уметь прибавлять и Вычитать числовые неравенства рассчитывать погрешность И точность приближения данный курс ознакомить нас неравенства с одной переменной и мы научимся решать системы неравенств с одной переменной


Կայքի նորություններ

Picture of Մարիետա Դումիկյան
ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՆՈՐ ԷՏԱՊ Է, ՈՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՆՍԱՀՄԱՆ ԵՆ։
by Մարիետա Դումիկյան - Wednesday, 25 March 2020, 6:00 PM
 

Հեռավար ուսուցումը ուսուցման համակարգում հիմք է ընդունում մարդկության սկզբունքըոչ մի անհատ՝ աղքատությանաշխարհագրական կամ ժամանակավոր մեկուսացվածությանսոցիալական անապահովվածության և ֆիզիկական անբավարարության կամ արտադրական ու սեփական գործերով զբաղվածության հիման վրաուսումնական ...

Read the rest of this topic
(482 words)
 
Picture of Կարինե Հայրապետյան
Բնակչությունը
by Կարինե Հայրապետյան - Monday, 11 November 2019, 2:16 PM
 

Մարդը բնության մեծագույն արժեքն է։


  Բնակչության աշխարհագրությունն ուսումնասիրում է տարբեր աշխարհագրական պայմաններում բնակչության կազմն ու տեղաշարժերը, բնակչության և բնակավայրերի  աճը,դրանց տեղաշարժը։                                                                         Այդ գիտելիքներն անհրաժեշտ...

Read the rest of this topic
(43 words)
 
Picture of Մարիետա Դումիկյան
Ավարտվեց «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով հերթական դասընթացը
by Մարիետա Դումիկյան - Monday, 11 June 2018, 2:48 PM
 

db7fe09008f7398fa1da80f877473d13.jpg

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) «Հեռավար ուսուցում» elearning.armedu.am  համակարգում ավարտվեց տարբեր առարկաների ուսուցիչների համար կազմակերպված «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով հերթական դասընթացը (07.03.2018 - 04.05.2018), որի ընթացքում մասնակիցները ծանոթացան...

Read the rest of this topic
(83 words)