Մատչելի դասընթացներ

Նյութը  յուրացնելով դուք պետք  է պատասխանեք այս հարցերին:

 1. Ինչ է ալնիքը
 2. Ինչու ծովը և օվկիանոսները չեն տեղափոխվում
 3. Որոնք են լայնական և երկայնական ալիքները
 4. Ալիքի ֆիզիկական բնութագիր` ալիքի արագություն,երկարություն
 5. Սեյսմական ալիքներ`երկրաշարժեր,ցնցումներ:

Ուղղագրությունը,որևէ լեզվի համար հանրության կողմից ընդունված գրելու կանոնների համակարգ է:Ամեն մի լեզու հետևում է որոշակի ուղղագրության սկզնունքի:

Դասընթացի նպատակն է աշակերտների մոտ զարգացնել,ամրապնդել Օ-Ո-ի,Է-Ե-ի ուղղագրության կանոնները:


«Ձեռնարկատիրական կրթություն» թեմայով դասընթացում կարող եք ծանոթանալ «Մրցակցությունը և շուկայի կառուցվածքը»  թեմային, մասնավորապես թե ինչ է մրցակցությունը, զուտ մրցակցությունը, մոնոպոլիստական մրցակցությունը, օլիգոպոլիան, ձեռնարկությունների միաձուլումը, մարքեթինգը (շուկայավարությունը): 
Դասընթացը նախատեսված է ավագ դասարանի աշակերտների, ուսանողների, բոլոր նրանց համար. ովքեր հետաքրքրված են ձեռնարկատիրական հմտություններ և կարողություններ ձեռք բերելուն:


 

Тема урока: А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный…»

Цели урока: Обучающие: ознакомить детей с творчеством А.С. Пушкина, со вступлением к поэме «Руслан и Людмила», добиться понимания содержания;

Развивающие: развивать умение переводить зрительную информацию в словесную; развивать навыки выразительного и беглого чтения;

Воспитательные: воспитывать любовь к русской поэзии, расширять кругозор учащихся.


Այն բնական թիվը,որն ուն իմիայն երկու բաժանարար՝ ինքը և 1-ը կոչվում է պարզ թիվ:

Պարզ թվերի օրինակներ են՝ 2,3,5,7,11.....


Այն բնական թիվը, որը իրենից և 1-ից բացի ունի նաև այլ բաժանարարներ,կոչվում է բաղադրյալ թիվ:

Բաղադալ թվերի օրինակներ են՝ 4,6,8,10,12....

5-րդ դասարան

Այս թեման խիստ արդիական է: Այն նախատեսված է դասվարների, ծնողների և այս տարիքի երեխաների հետ աշխատող մասնագետների համար:

6-7 տարեկանի ճգնաժամը առավել սրվում է դպրոց գնալու կապակցությամբ: Առաջատար գործունեությունը փոխվում է, խաղից անցնում է ուսման:Երեխան հայտնվում է նոր իրավիճակում:Այդ իրավիճակին հարմարվելու համար կամային ճիգեր ու ջանքեր են անհրաժեշտ:Նա պետք է ենթարկվի նոր կանոններին:

Ուսումը նրա համար նշանակալից գործունեություն է։ Դպրոցում երեխան ձեռք է բերում ոչ միայն նոր գիտելիքներ, կարողություններ, այլև որոշակի սոցիալական կարգավիճակ։ Փոխվում են հետաքրքրությունները, արժեքները, երեխայի կյանքի ամբողջ դրվածքը։
Սա անցումային շրջան է և կարծես թե բաժանում է նախադպրոցական տարիքը կրտսեր դպրոցական տարիքից։
6 տարեկան առաջին դասարանցին իր հոգեկան զարգացման մակարդակով մնում է դեռ նախադպրոցական։ Նա պահպանում է այդ տարիքին բնորոշ մտածողության առանձնահատկությունները, նրա մոտ գերակայում է ոչ կամային հիշողությունը, ուշադրության յուրահատկությունն այնպիսինն է, որ երեխան ընդունակ է արդյունավետ զբաղվել միևնույն գործով 10-15 րոպեից ոչ ավել։
6 տարեկան երեխայի անձի առանձնահատկությունները լրացուցիչ դժվարություններ են առաջացնում ուսման գործընթացում։

Որպեսզի այս ամենը անցնցում ընթանա,կարևոր է ուսուցիչ-ծնող համագործակցությունը, երեխայի խնդիրների քննարկումը, փոխադարձ վստահությունը:

6-7 տարեկանների վարքի վրա նշանակալի ազդեցություն են ունենում խրախուսանքն ու պատիժը: 
Վ. Տերյանի անվ. հ, 60 հիմն, դպրոց
   գերմաներենի ուսուցչուհի՝ Նառա Բադալյան 
   5-րդ դասարան

Կառուցողական մեթոդով աշխատող ուսուցիչները գրականության դասերին հաճախ են դիմում միջառարկայական կապերի կիրառմանը:

Արվեստի տեսակների /գրականություն,  նկարչություն,  քանդակագործություն, ճար-տարապետության, երաժշտություն/ գրեթե միշտ համադրվում և ավելի հետաքրքիր են դարձնում գրականության դասերը: Այսպիսի դասավանդման տեխնիկան նպաստում է դեռահասների տարբեր հմտությունների , կարողությունների ընդլայմանն ու ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանը: Զարգացնում է բազմաբնույթ մտածողությունը և ճիշտ գործելու , սովորելու ունակությունները:


                                       


     Եռանկյունը ամենակարևոր երկրաչափական պատկերն է։Գիտենալով եռանկյունների հատկությունները, կարելի է ուսումնասիրել ավելի բարդ պատկերներ։ 

     Եռանկյան հատկություններն ընկած են կանոնավոր բազմանկյունների տեսության և երկրաչափության ուրիշ բաժինների հիմքում։ Եռանկյան հիմնական տարրերը նրա կողմերը և անկյուններն են։ Որպեսզի եռանկյունը լիովին որոշված լինի, տրվում է եռանկյունների հավասարության հայտանիշներն արտահայտող թեորեմներում։

Հայաստանը մեր հայրենիքն է

Հարգելի մասնակիցներ, այս բաժնում մենք ուսումնասիրելու ենք մեր հայրենիքը բնութագրող խորհրդանիշերը: 

Այս բաժինն ուսումնասիրելիս մենք ավելի կմոտենանք այն արժեքներին , որոնք բնութագրում են մեր հայրենիքը՝ Հայաստանը:

Թեմատիկ խմբում ընդգրկված են հետևյալ դասանյութերը.

Թեմաները կամփոփենք հարցերով և գիտելիքի ստուգումով:

Մաղթում եմ մեզ հաճելի և արդյունավետ աշխատանք:

Դասընթացը ստեղծող ՝  Երևանի Վազգեն Ա-ի անվան հ. 168 հիմն. դպրոցի դասվար՝ Մարինե Տիգրանյան:

Մտքով երբևէ բարձրացե՞լ ես Մասիս : Երբևէ մտածե՞լ ես թե ինչ ճանապրհ Մասիսից դեպի Ագռավաքար:

Այս դասընթացում հակիրճ կներկայացնենք համանուն և բազմիմաստ բառերի տարբերությունները, որը հաճախ է թյուրիմացության տեղիք տալիս. երբեմն երեխաները չեն տարբերում համանուն և բազմիմաստ բառեը, ասենք, օրինակ, համանուն բառերը առանձին-առանձին կարող են բազմիմաստություն 


 1. Անհատական ուսուցման պլանը լրացվում է ԴՊՐՈՑԻ և ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ կողմից սահմանված կարգով գնահատված կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող յուրաքանչյուր երեխայի համար:
 2. Սովորողի ուսուցումն ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ կազմակերպելու վերաբերյալ որոշումը կայացնում է դպրոցի մանկավարժական խորհուրդը՝ հիմք ընդունելով ԾՆՈՂԻ ԴԻՄՈՒՄԸ և ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՈՒ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՄԲԻ համատեղ եզրակացությունը:
 3. Անհատական ուսուցման պլանը կառուցվում է հանրակրթության պետական չափորոշչով սահմանված ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ համար, ըստ հանրակրթության աստիճանների, կրթական ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույն պահանջների հիման վրա:
 4. Ուսումնական առարկաների ծրագրերի բովանդակության հարմարեցումների հիման վրա էլ մշակվում են երեխաների անհատականացված ծրագրային բաղադրիչների ուսուցման պլանավորումները յուրաքանչյուր առարկայի համար:
 5. ԱՈՒՊ-ի մշակումները հիմնված են հանրակրթական պետական կամ այլընտրանքային ծրագրերի դասավանդման հաջորդականության և ծրագրային նյութերի ծավալների վրա:
 6. Սովորողի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքից ելնելով ԱՈՒՊ-ները կարող են տարբերվել «Հանրակրթության պետական չափորոշչով» սահմանված հանրակրթական ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույն պահանջներից և առարկաների ծրագրային նյութի ծավալներից:
 7. ԱՈՒՊ-ում հանրակրթական հիմնական ծրագրերի բովանդակությունը կարող է պարզեցվել և հարմարեցվել աշակերտի մտավոր և ֆիզիկական կարողությունների առավելագույն ներուժին:

 

 

Աղբյուրը՝ Ս. Թադևոսյան, «Անհատական ուսուցման պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույց-ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2016թ., էջ 17-18


Դասընթացի նկարագիրը

Կառավարման բնագավառի բազմաթիվ խնդիրների լուծման ալգո­րիթմներն այնպիսին են, որ դրանց իրականացումը գործնականորեն անհնար է առանց ժամանակակից համակարգիչների կիրառման: Դա հատկապես վերաբերում է այն խնդիրներին, որոնց լուծման համար պետք է կատարել մեծ թվով գործողություններ, որի ընթացքում մշակվում են բավականաչափ մեծածավալ տվյալներ:

 «Համակարգչային հմտություններ» դասընթացի նպատակն է` ունկնդիրներին ծանո­թացնել ժամանա­կակից համակար­գիչների տեխնիկական միջոցներին, դրանց գործառութային հնարավորու­թյուն­ներին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմունք­ներին և գործնական աշխատանքների շնորհիվ նրանց համար հնարավորություն ստեղծել ձեռք բե­րելու համակարգիչներով աշխատելու հմտություններ: Դասընթացն ունի գործնական ուղղվածություն:

 


Ողջունում եմ , կայքի օգտատերերին : Այս դասընթացի  նպատակն է ծանոթացնել մեր  հայրենիքի  պատմամշակութային արժեքներին : Այստեղ կներկայացնեմ  Հայաստանի  եկեղեցիների , վանքերի , հուշարձանների , համերգասրահների  և այլ  արժեքների  մասին տեղեկություններ :

Ողջունում եմ , կայքի օգտատերերին : Այս դասընթացի  նպատակն է ծանոթացնել մեր  հայրենիքի  պատմամշակութային արժեքներին : Այստեղ կներկայացնեմ  Հայաստանի  եկեղեցիների , վանքերի , հուշարձանների , համերգասրահների  և այլ  արժեքների  մասին տեղեկություններ :

https://www.dasaran.am/teacher/quiz/play/id/11390

В русском языке существует три рода имён существительных : мужской, средний, женский. Определить род имён существительных можно по окончанию в именительном падеже. 

 • Мужской род (он)- имеют нулевое окончание и окончание -а,-я (папа, дядя, стол, стул)
 • Женский род(она)-имеют окончания-а,-я, и нулевое( жена, мама, ручка, слава )
 • Средний род (оно)-имеет окончание -о, -е (окно, лето, печенье,солнце)


Կայքի նորություններ

Մարիետա Դումիկյան Նկարը
Դասընթացների ստեղծման և վարման կարգը
Մարիետա Դումիկյան - Tuesday, 7 July 2020, 4:44 PM
 

Ստորև ներկայացված չափանիշները վերաբերում են https//:elearning.armedu.am կայքում «Հեռավար ուսուցման կազմակերպման հմտություններ» դասընթացը հաջողությամբ ավարտած մասնակիցների կողմից դասընթացների ստեղծման և վարման կարգին.

Այն ուսուցիչներն, ովքեր որակավորման աստիճանի բարձրացման նպատակով ...Կարդալ այս թեմայի մյուս մասը
(439 բառ)
 
Անահիտ Գևորգյան Նկարը
Դասընթացի պլանավորում
Անահիտ Գևորգյան - Monday, 6 July 2020, 8:11 AM
 

 • Պլանավորումը    կատարվում   է ուսումնական գործընթացից առաջ և հանդիսանում արդյունավետ ուսուցման հիմք։Դասավանդողը կազմակերպում է  դասընթացի բովանդակությունը, կառուցում հաջորդականությունը, ուսումնական նպատակների մշակումն ու հստակեցումը՝ սովորողների անելիքների շուրջ։Անհրաժեշտ է գնահատել և փորձարկել ...
Կարդալ այս թեմայի մյուս մասը
(101 բառ)
 
Ռիմա Խանզադյան Նկարը
Մասնակիցների ընդգրկում
Ռիմա Խանզադյան - Tuesday, 23 June 2020, 3:53 PM
 

Բարև  ձեզ: Վարում  եմ  հայոց  պատմության  դասընթաց  կխնդրեմ  մասնակիցները  դիմեն  ինձ: