Մատչելի դասընթացներ

Դասընթացն այն մասին է,թե ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ շարժողական ակտիվությունը մարդու օրգանիզմի,առողջական վիճակի վրա:Ներկայացվում է և՛ դրական,և՛ հնարավոր բացասական  հետևանքները,շարժողական ակտիվության դերը տարբեր տարիքային խմբերի համար,դրա բացակայության ազդեցությունն օրգանիզմի վրա,ֆզիկական ծանրաբեռնվածությունների դեպքում ճիշտ սննդակարգի կարևորությունը,բուժական ֆիզկուլտուրայի դերը:

Դասընթացը նախատեսված է 9-11-րդ դասարանների աշակերտների,դասավանդող ուսուցիչների,ծնողների համար։

https://elearning.armedu.am/pluginfile.php/12899/course/summary/Anush%20slayd.pptx

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ  ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՀԱՅ ԳՐՈՂՆԵՐ ԵՎ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

1.1Աշխարհագական օբյեկտների գեղարվեստական ընկալումը      

1.2Աշխարհագրական-հայրենագիտական  նյութի օգտագործումը            <<Հայրենագիտություն և տուրիզմ>> առարկայի դասերին

1.3Աշխարհագրական-հայրենագիտական  նյութի օգտագործումը

<<Հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի դասերին>>

 

 ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ  ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍԵՐԻՆ

2.1 Գեղարվեստական ստեղծագործությունների օգտագործումը << Հայկական լեռնաշխարհ>> թեմայի դասերին

2.2  Գեղարվեստական ստեղծագործությունների օգտագործումը ՀՀ Շիրակի , Լոռու , Տավուշի մարզեր թեմաների դասերին

2.3 Գեղարվեստական ստեղծագործությունների օգտագործումը ՀՀ Արագածոտնի , Կոտայքի ,  Գեղարքունիքի մարզեր թեմաների դասերին

2.4 Գեղարվեստական ստեղծագործությունների օգտագործումը ՀՀ  Արմավիրի , Արարատի , Վայոց ձորի, Սյունիքի մարզեր թեմաների  դասերին

2.5 Գեղարվեստական ստեղծագործություների օգտագործումը Երևանի և Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր բնութագրի ժամանակ

Եզրակացություններ  և առաջարկություններ

Գրականություն 1. Թեև Անի քաղաքի մասին լույս են տեսել բազմաթիվ աշխատություններ, հրավիրվել են բազմաթիվ գիտաժողովներ, սակայն Հայոց միջնադարյան քաղաքական, հոգևոր- մշակութային, սոցիալ-տնտեսական կենտրոնի, հայ քաղաքաշինության այս գլուխգործոցի պատմությունը շարունակում է մնալ անսպառ աղբյուր հետազոտողների համար:

  Անին իր աշխարհագրական անառիկ դիրքով, իր հարուստ ու բազմաբովանդակ պատմությամբ, կարելի է ասել, միջնադարյան Հայաստանի քաղաքներից լավագույնն է:

  Անի քաղաքը բազմիցս ուսումնասիրված լինելով հանդերձ չի դադարում մնալ գիտնականների, հետազոտողների և հետաքրքրությունների լայն շրջանակ ունեցողների ուշադրության կենտրոնում: Այդ են վկայում նորագույն հրապարակումները Անիի մասին: Օրինակ, թուրքական Hurriyet պարբերականում հոդված է զետեղվել, որտեղ ասվում է, որ Թուրքիայի Մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարությունը շարունակում է իր ջանքերը, որպեսզի Անի քաղաքը հայտնվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցուցակում, բրիտանական հեղինակավոր “Daily Mail” պարբերականը անդրադառնալով <<կորուսյալ քաղաքներ>>-ին, նշում է նաև Անիի` զբոսաշրջության համար կարևոր և հետաքրքիր վայր լինելը:Իսկ www.ancient-origins.net կայքը տեղեկացնում է, որ Կարսում տեղի է ունեցել թուրք ուսումնասիրողների կողմից կազմակերպված «Անիի ստորգետնյա գաղտնիքները» խորագրով գիտաժողով:

  ՆՊԱՏԱԿԸ_ Գնահատել Անիի` որպես քաղաքական, հոգևոր-մշակութային, արհեստների և առևտրի կենտրոնի, ունեցած բացառիկ դերակատարումը Բագրատունյաց թագավորության բարգավաճման գործում, որի ուսումնասիրումը հույժ կարևոր է հայոց պատմության տվյալ ժամանակաշրջանի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքի վերաբերյալ ամբողջական պատկերացում կազմելու և վիճահարույց հարցերի պատասխանները գտնելու համար:
 2. ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ_

  1 Ներկայացնել Անի քաղաքի նախապատմության ու տեղանվան ստուգաբանության ուղղությամբ արված տեսակետները, հիմնավորել դրանց վերաբերալ մեր կողմից առավել ընդունելի տարբերակները:

  2. Պարզել, թե ինչ միջոցներով Բագրատունիները տիրացան Անիին` համադրելով աղբյուրները:

  3. Վեր հանել Անին մայրաքաղաք հռչակելու դրդապատճառները:

  4. Հաստատել <<Անիական շրջան>> անվան կիրառման հավաստիությունը:

  5. Բացահայտել Անիում Բագրատունյաց արքաների կողմից իրականացրած ձեռնարկումների շարժառիթները:

  6. Ապացուցել, որ արհեստների ու առևտրի խոշոր կենտրոն դարձած Անիով էր պայմանավորված Բագրատունյաց թագավորության աննախադեպ վերելքը:

  7 Ցույց տալ, որ Անին եղել է հայ ճարտարապետության կենտրոն

Հարգելի  մասնակիցներ  այս  դասընթացում  կծանոթանաք տարրական դասարաններում գումարում, հանում գործողությունների և դրանց հատկությունների ուսուցմանը ,  գումարման և հանման հատկությունների կիրառմանը բանավոր և գրավոր հաշվումները ռացիոնալ ձևով կատարելիս:


Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթ, որի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ: 

Դասընթաց ստեղծող և դասընթացավար՝  Մանե  Յոլչյան:
Հարգելի մասնակիցներ,

Ողջունում եմ Ձեզ և ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ այս դասընթացում դուք կծանոթանաք Պյութագորասի թեորեմայի ապացուցման տարբեր մոտեցումներին:

Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթ, որի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ: 

Դասընթաց ստեղծող և դասընթացավար՝  Վալյա Կոլոլյան:ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՒ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԵՎ  ՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ  ՄԻՋՈՑ


Րաֆֆու ՙՙՍամվել՚՚ վեպի կերպարները վերլուծում ենք մի քանի տեսանկյունից.առանձնացնում ենք հայրենասեր և դավաճան,արյունակից և ոչ արյունակից, գաղափարը իրենց մեջ կրող և դրա իրականացմանը նպաստող հերոսներ:Մեր առջև դրված նպատակին հասնելու համար օգտագործում ենք դերային խաղ, Վենի դիագրամ, ձնագնդի, հարցաշար և այլ մեթոդներ ու հնարներ:

Օգտագործելու ենք  սահիկաշար, տարբեր նկարներ ու նյութեր համացանցից:

Ներկայացնելու ենք բեմադրություն .Սամվելի և հոր կռիվն ու հոր սպանությունը,որը կմեկնաբանի հեղինակը:

Դասընթացը ներկյացվում է պատմության մեջ կարևորագույն մի դարաշրջան, որը նվիրված է Նապոլեոնյան դարաշրջանին:

Ներկայացվելու  Նապոլեոն Բոնապարտի կյանքը, ծագումը, կատարած հետաքրքիր քայլերը

Курс предусматривает рассмотрение вопросов, освещающих требования к современному уроку .Также изучается порядок создания технологической карты урока как инструмента методического обеспечения  и критерии эффективности современного урока.

 Вопрос имеет немаловажное значение не только в теоретическом, но и в практическом плане. Нельзя четко организовать учебный процесс, не выделив типы уроков по тому или иному признаку, не выделив, какой из них наиболее подходит для решения поставленных педагогических задач.

Побудить интерес к предмету - одна из важных задач каждого учителя. Экспериментально доказано, что применение разнообразных форм работы поддерживает активность внимания и снижает утомляемость. Различные формы обучения при изложении нового материала и обобщении знаний учащихся на любой ступени обучения приобретают все большее значение. Так при обобщении знаний учащихся, активизируются, формируются умения применять знания, самостоятельно мыслить. Проведение различных форм на уроках повышает интерес учащихся к предмету, помогает ученикам обобщить и закрепить знания по темам, способствует формированию умений, работать коллективно и повышает ответственность за качество учебы.Всякий урок имеет своеобразие, отличается от другого по своим целям, содержанию, методам, структуре, поведению учителя и учащихся и по многим другим параметрам. Уже давно в педагогике появилась потребность выделить среди методически разнообразных уроков уроки, характеризующиеся определенными общими признаками. Этот вопрос имеет немаловажное значение не только в теоретическом, но и в практическом плане. Нельзя четко организовать учебный процесс, не выделив типы уроков по тому или иному признаку, не выделив, какой из них наиболее подходит для решения поставленных педагогических задач.Урок издавна был объектом классификации, но, к сожалению, до сих пор эта достаточно сложная проблема не разрешена, и в педагогике единая типология уроков отсутствует. До сих пор наблюдаются различные подходы к классификации уроков.

Հարգելի ուսուցիչներ ես Գայանե Կոստանդյանն եմ։ Աշխատում եմ Կոտայքի մարզի Ֆանտանի միջնակարգ դպրոցում որպես ինֆորմատիկայի ուսուցիչ և համակարգչային օպերատոր։ Ուրախ եմ ձեզ հետ այս դասընթացն անցկացնելու։ Թեմայի ընտրությունը պատահական չի։ Այն կապված է «Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում» ծրագրի ներդրման հետ, որի  «նպատակը ՀՀ կրթական համակարգին և համընդհանուր մոտեցումներին համահունչ արդյունավետ ֆինանսական կրթության ծրագրի իրականացման միջոցով սովորողների անձնական ֆինանսների կառավարման  կարողությունների զարգացումն է» (ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ «Մաթեմատիկա» և «Հանրահաշիվ» առարկաների ուսուցիչների համար):

Մեր կյանքն առանց ֆինանսների անհնար է պատկերացնել։ Ուստի ծրագիրը տեղին է ու ժամանակին։ Հուսով եմ, որ այս դասընթացը կօգնի հատկապես մաթեմատիկայի ուսուցիչներին իրենց ստացած գիտելիքները կիրառել նաև համակարգչի օգնությամբ։

E-mail` gayane0803@rambler.ru, gayanekostandyan6@gmail.com,   fantan@schools.am


Հարգանքներով` Գայանե Կոստանդյան

Կոտայքի մարզի Ֆանտանի միջնակարգ դպրոց


Նկարագիր

Անժելա Միքայելյան - ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի թիվ 7 հիմնական դպրոցի պատմության ուսուցչուհի:

Ողջունում եմ ձեզ և ցանկանում տեղեկացնել որ <<Գարեգին Նժդեհ >> թեմայով այս դասընթացում նախատեսում եմ կատարել հիմնախնդիրների հետազոտություն, վերլուծություններ, թեստային աշխատանք և նոր տեխնոլոգիաների կիրառում:

Դասընթացս բաղկացած է 3 մասից

Թեմա 1- Գարեգին Նժդեհի կյանքն ու գործունեությունը

Թեմա 2- Գարեգին Նժդեհի Ցեղակրոն գաղափարախոսությունը

Թեմա 3- ամփոփիչ ստուգողական աշխատանք

 Նպատակս է՝

Բազմադարյան պատմության ընթացքում հայ ժողովուրդը տառապանքներով լի ուղի է անցել:Բայց հայի ազատատենչ ոգին չի հանդուրժել ոչ թշնամություն, ոչ ճնշում:Ամեն սերունդ իր ուԺերի չափով պահպանել ու մեզ է հասցրել հայրենիքի շունչն ոգին անթեղած քարերն ու շինությունները: Պատմությունը ինչքան է վերուվարել այս մի կտոր հողի վրա, բայց այն նորից վեր է հառել խրոխտ ու նորովի: Վեց դար շարունակ հայ ժողովուրդը մտածել ու ուղիներ է փնտրել իր կորցրած  անկախությունը վերականգնելու համար: Եվ ահա 20-րդ դարասկզբի հերոսամարտերի դասերը ուսանելի էին, երբ մի բուռ քաջեր, նշխար-նշխար հավաքելով ու փրկելով <<ժողովրդի արժանապատվությունը>> վերստեղծեցին հայոց պետականությունը,որն այսօր մեր հայրենիքն է: Նահատակվեցին նրանք, արտաքսվեցին ու աքսորվեցին ՝ չվայելելով սեփական հաղթանակի արդյունքը, սեփական հայրենիքի գոյության բերկրանքը: Այդ երևելիներից էր Գարեգին Նժդեհը:

Գարեգին Նժդեհ- ճշմարտության և արդարության ուժ, ով միավորեց և տասնապատկեց Հայրենիքի ու Սփյուռքի ՝ամբողջական հայության զավակներին՝ Հայկյան ոգով  իրենց կյանքը Արցախյան ազատամարտին անմնացորդ նվիրումով կերտելու հաղթանակը:Գարեգին Նժդեհը ապագա հաղթանակների կարևորագույն գրավականը համարում էր հայրենասիրական ոգով դաստիարակված  երիտասարդությունը:Նրա մեջ ներդաշնականորեն միաձուլված էր զինվորականն ու մտավորականը, ազգային բարոյախոսն ու քաղաքական գործիչը:

Գարեգին Նժդեհ- Ցեղակրոն գաղափարախոսության և շարժման հիմնադիր: Նրա գործունեության շնորհիվ էր, որ տապալվեց Զանգեզուրը Լեռնային Ղարաբաղի և Նախիջևանի օրինակով Ադրբեջանին բռնակցելու թուրք- բոլշևիկյան ծրագիրը:Նժդեհի կյանքն ու գործունեությունը ստեղծել են մեր այսօրվա պատմությունը, իսկ նրա թողած հոգևոր ժառանգությունը վիթխարի նշանակություն ունի նոր սերունդների ձևավորման հարցում:

Նժդեհն ասել է.<<Երբ անձը կամ ժողովուրդը իր մեջ մեռցնում է վախը և սեփական կամքի ուժով ոտքի է կանգնում, նրան չի՛ք է պարտություն, նա  անպա՛րտ է>>:


Հարգելի մասնակիցներ,

Ողջունում եմ Ձեզ և ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ այս դասընթացում դուք կծանոթանաք Անհատական հանձնարարությունների փոխստուգման մեթոդիկային:

Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթ, որի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ: 

Դասընթաց ստեղծող և դասընթացավար՝  Արևիկ Պետրոսյան:


Ուղղանկյուն եռանկյունը այն  երկրաչափական պատկերներից է, որը շատ է կիրառարվում է առօրյայում:

Այդ իսկ նպատակով սանկանում եմ իմի բերել նրա վերաբերյալ գիտելիքները:

Դասընթացը նախատեսված է 11-րդ դասարանում սովորող աշակերտների և  դասավանդող ուսուցիչների համար: Դասընթացը իր մեջ ներառում է հայ մեծ արձակագիր Ակսել Բակունցի կենսագրությունը,  հայ գյուղաշխարհը ներկայացնող հերոսների բնութագիրը, բնութայան և մարդու սերտ կապը ,, <<Ալպիական մանուշակ>> պատմվածքի գաղափարը,  լեզվաոճական միջոցների կիրառումը, բառ-պատկերի հոգեբանական շերտերի առկայությունը    Բակունցի պատմվածքներում:

Ներածություն

Ներառական կրթություն (ֆրանս. Inclusif –ներփակված, լատ.include-ներառված ), կրթական համակարգ է, որն ուղղված է հավասար կրթության ապահովմանը և հասարակության մեջ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ներգրավվածության ապահովմանը : Ներառական կրթությունը ավելի մատչելի և հասանելի է դարձնում կրթությունը բոլորի համար:

Մարդկության զարգացման ընթացքում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ձևավորումն ու սահմանումն անցել են երկար ճանապարհ՝ խղճահարությունից մինչև սոցիալական բազմաթիվ ծառայությունների մատուցում։ Այսօր աշխարհն արդեն ընդունում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման գաղափարը։ Հայաստանի Հանրապետությունը 2010 թվականին վավերացնելով ՄԱԿ-ի 2006 թ. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիան, ստանձնել է միջազգային պարտավորություն՝ գործող օրենսդրությունը համապատասխանեցնել կոնվենցիայի դրույթներից բխող պահանջներին։


    Դասընթացը նախատեսված է  9-րդ դասարանի, ավագ դպրոցի աշակերտների և ուսուցիչների համար։

  

  Ոչ մի պաշտոն կամ կոչում չկա, որ հավասար լինի և կարելի լինի համեմատել մարդ կոչումի հետ։

                                                                                                   Հ․ Թումանյան                                                                                                      Ուսուցիչ Ա.Նավոյան

Ողջույն, հարգելի մասնակիցներ: Այս դասընթացը տարրական դասարաններում միջառարկայական կապերի կիրառման արդյունավետության մասին է, մասնավորապես`տեխնոլոգիա և մաթեմատիկա առարկաների դասավանդման ընթացքում:

Հարգելի՛մասնակիցներողջունում եմ Ձեզմաղթում եմ հետաքրքիր և բովանդակալից դասընթաց

Այս դասընթացում կներկայացվի ֆուտբոլ մարզաձևի դերն ու նշանակությունը ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում: Կպարզաբանվեն ֆուտբոլի ծագման,տեխնիկայի,տակտիկայի,դպրոցական տարիքի երեխաների շարժողական ընդունակությունների մշակման, բարոյահոգեբանական մթնոլորտի ձևավորման,աճող սերնդի առողջության պահպանման,դրական միջավայրի ստեղծման,ֆուտբոլ մարզաձևը զանգվածային դարձնելու հետ կապված բազմաթիվ հարցեր:

Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթորի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ:

Յուրաքանչյուր շաբաթ ձեզ համար հասանելի կլինի տվյալ շաբաթվա համար նախատեսած նյութերը:

Մաղթում եմ Ձեզ հաջողություն և արդյունավետ աշխատանք:

Դասընթաց ստեղծող,  դասընթացավար՝ Վալերիկ Կակոսյան:Ողջույն,սիրելի   մասնակիցներ:

Ներկայացնում   եմ    <<Նման  եռանկյուններ>   դասընթացս:Այն   բաղկացած   է    չորս     բաժնից, տևելու   է   չորս   շաբաթ: 1-ին, 2-րդ, 3-րդ,   բաժիններում  կներկայացնեմ  նման եռանկյունների  սահմանումը, եռանկյունների նմանության հայտանիշները, նման եռանկյունների հատկությունները, նմանության կիրառությունները։ 4-րդ  բաժնում  ամփոփում  կանցկացնենք,իսկ   <<Զրուցարանում>>  կփոխանակենք   կարծիքներ,  խորհրդատվություն, մտքեր   կգրենք։

Նմանության հասկացությունը հարթաչափության դասընթացի  կարևորագույն   հասկացություններից մեկն է: Բոլորիս ծանոթ են իրականության մեջ հանդիպող այնպիսի առարկաներ,որոնք ակնառու պատկերացումներ են տալիս նման պատկերների մասին: Այդպիսիք են աշխարհագրական քարտեզները,լուսանկարները, մեքենաների նավերի, ինքնաթիռների մոդելները և այլն: Այս  դասընթացում   ներկայացնում եմ նման եռանկլյունները: Նման եռանկյունների  սահմանումը տրվում է ոչ թե նմանության ձևափոխությունների հիման վրա,այլ անկյունների հավասարության և նմանակ կողմերի  համեմատականության միջոցով:

Դասընթացի մյուս հիմնական նպատակն է ընդլայնել ու խորացնել  գիտելիքները երկրաչափական  պատկերների  նմանության վերաբերյալ ՝  ապահովելով դրանց  կիրառական ուղղվածությունը: Նման պատկերների  հատկությունների  ուսումնասիրության հիմքում ընկած են եռանկյունների  նմանության  հասկացությունը  և  երեք հայտանիշները:

Դասընթացում ներառված են  նման եռանկյունների  մակերեսների և համապատասխան նույնանուն գծային տարրերի ՝ պարագծերի, միջնագծերի,  բարձրությունների   և   կիսորդների հարաբերությունները: Նմանության հասկացության հետագա կիրառությունը տվյալ  դասընթացում  արտահայտվում է ուղղանկյուն եռանկյան մեջ համեմատական հատվածների, եռանկյան կիսորդի հատկության, ինչպես նաև  երկու ուղղի ՝  մի քանի զուգահեռ ուղիղներով  հատումից առաջացած հատվածների համեմատականության դիտարկման ընթացքում:  

Այս բոլորի արդյունքում ընդհանրացվում է ,այսպես կոչված, նմանության մեթոդի գաղափարը, որը ցուցադրվում է ինչպես կառուցման խնդիրներ լուծելիս, այնպես էլ տեղանքում  չափողական աշխատանքներում հանդիպող խնդիրներ լուծելիս:

                                                                                                          


Հարգելի մասնակիցնե՛ր,

այս դասընթացում կծանոթանաք հին հունական օլիմպիական խաղերի ստեղծումից մինչև ժամանակակից օլիմպիական խաղերի առաջացումը հայ մարզիկների մասնակցության մասին,ինչպես նաև օլիմպիական խաղերում հերոսացած մարզիկների սխրագործությունների մասին:Կծանոթանաք օլիմպիական խաղերի կազմակերպման պատմական նախադրյալներին,մշակութային ծրագրին ,օլիմպիական մարտերի հերոսներին:  Հարգելի մասնակիցներ,

Ողջունում եմ ձեզ և ցանկանում եմ տեղեկացնելոր  «Նապոլեոն Բոնապարտ»

 թեմայով դասընթացում կարող եք ծանոթանալ համաշխարհային պատմության այն բացառիկ գործիչներից մեկի կյանքին ու գործունեությանը, ում անվան հետ է կապված Եվրոպայի պատմության մի ողջ դարաշրջան: Ընդունված ճշմարտություն է՝ պատմությունը կերտում են ժողովուրդներըբայց, այդուհանդերձժողովուրդները իրենց պատմությունը կերտում են անհատներիբացառիկ անհատների առաջնորդությամբԱնկասկածնման բացառիկմեծագույն անհատներից է Նապոլեոն Բոնապարտը` իր ժամանակի հանճարեղ ռազմական և քաղաքական գործիչըով դարակազմիկ դեր ունեցավ եվրոպական քաղաքակրթության պատմության մեջ:

Այս դասընթացի միջոցով կբացահայտենք Նապոլեոն անհատին տարբեր տեսանկյուններից՝  որպես տաղանդավոր զորավար, պետական գործիչ, դիվանագետ, բացառիկ ինտելեկտով  և աշխատասիրությամբ  օժտված անհատ:

 

Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթորի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք  դասընթացում  տեղադրված  ֆորումների  

 օգնությամբ:

Յուրաքանչյուր շաբաթ ձեզ համար հասանելի կլինի տվյալ շաբաթվա համար նախատեսած նյութերը:

Մաղթում եմ  հաջողություն և արդյունավետ աշխատանք:

Դասընթաց ստեղծող` Մինասյան Լիլիթ


Հարգելի մասնակիցներ,

Ողջունում եմ Ձեզ և ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ  «

Անվտանգ կենսագործունեություն» թեմայով դասընթացում կարող եք ծանոթանալ արտակարգ իրավիճակներին,նրանցից պաշտպանվելու հիմունքներին,մարդկության անվտանգ կենսագործունեությանը:
Կծանոթանաք տարբեր վտանգներից անհատի, հասարակության, պետության, մարդկության պաշտպանության հիմունքներին: Ցանակացած արտակարգ իրավիճակ հաճախ կրում է եզակի բնույթ, որը պահանջում է ոչ թե կաղապարված (շաբլոն) գործողություններ, այլ գիտելիքների, ունակությունների, հմտությունների, գիտակցված կիրառում՝ ելնելով առկա իրավիճակից: 

Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթ, որի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ:

Յուրաքանչյուր շաբաթ ձեզ համար հասանելի կլինի տվյալ շաբաթվա համար նախատեսած նյութերը:

Մաղթում եմ Ձեզ հաջողություն և արդյունավետ աշխատանք:

Դասընթաց ստեղծող,  դասընթացավար՝՝  Վախթանգ Դավթյան:


Հարգելիներս , դասընթացը փորձում է լույս սփռել խորհրդայնացված Հայաստանում բոլշևիկների կենսագործած տնտեսական նոր քաղաքականության դրական և բացասական կողմերի վրա: 

Մարդիկ ինֆորմացիա փոխանակելու նպատակով բնական լեզուներ են օգտագործում` հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, չինարեն և այլն: Այսպիսով, ինֆորմացիան նախ և առաջ ներկայացվում և փոխանցվում է բնական լեզուների միջոցով, որոնց հիմքում տարբեր այբուբեններ են ընկած: 

Դասի նպատակն է ծանոթանալ Սևանա լճի  աշխարհագրական դիրքին, լճի ծագմանը, ֆիզիկաաշխարհագրական բնութագրին: 

Գնահատել Սևանա լիճը տնտեսաաշխարհագրական  տեսանկյունից: Ի՞նչ խնդիրներ է այն լուծում:

Ծանոթանալ Սևանա լճի օգտագործման հետ կապված հիմնախնդիրներին, ինչպե՞ս կարելի է դրանք լուծել:
познакомить учащихся с основными этапами жизни всемирно известного поэта;

научить учащихся видеть гениальность поэта не только в поэзии, но и в любви;

развитие навыков выразительного чтения стихотворений А.С. Пушкина;

воспитывать способность сочувствовать, сопереживать и уважительно относиться к чувствам другого человека.

The lesson consists of two parts, the aim of which is to learn to analyze the pragmatic function of disjunctive questions in the text of fiction in English.

The tasks of the lesson are the following:

* To analyze theoretical material on the problem of the research,

* To reveal the peculiarities of disjunctive question,

* To analyze pragmatic functions of disjunctive questions.


Գաղափար ունենալ ածականի,նրա տեսակների և ուղղագրության մասին

Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Գալշոյանի կենսագրությունը,ընդհանուր ստեղծագործությունները,<<Մամփրե արքան>>պատմվածքը,կերպարները,հոգևոր արժեքների դերը հայապահպանության գործում։

1.  Проверить сформированность понятий: состав слова, приставка, корень, суффикс, окончание, основа, родственные слова; умение разбирать слова по составу. 

2. Развивать орфографическую зоркость, внимание. 

3. Воспитывать уважение к окружающим людям, доброжелательность.

4. Закрепить знания и отработать навыки по теме «Состав слова», прививать интерес к русскому языку, развивать речь уч-ся, расширяя словарный запас.

5. Откорректировать знания, умения и навыки по теме «Состав слова».

Планируемые результаты:

Ученик научится

1 Планировать решение учебной задачи, оценивать и корректировать деятельность, развивать  внимание, мышление через анализ слов и предложений;

2 Работать  с информацией,  с учебными моделями, использовать знаково-символические средства, общие схемы. Овладению ресурсами отбора  и систематизации материала на определенную тему.

3 Формированию умения строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. Создать условия для культуры общения, интереса к урокам русского языка; воспитывать стремление овладевать навыками совместной работы в коллективе.

Тип урока – урок конкретизации открытого способа действия (урок решения частных задач)

Оборудование:

1. Графические изображения морфем (карточки).
2. Карточки с записью частей слова.
3. Памятки разбора слова по составу.
4. Мультимедиа.

Особенности данного урока.

На изучение темы “Состав слова” отводится 4 часа:Օղակավոր որդերի տիպ

  Օղակավոր որդերը հանդիպում են քաղցրահամ ջրերում, ծովերում և հողում։ Կան նաև մակաբույծ տեսակներ։ Մարմինը կազմված է միմյանց նման օղակաձև հատվածներից, որտեղից էլ ստացել են այդ անվանումը։ Օղակավոր որդերի մոտ ի հայտ է գալիս մարմնի երկրորդային խոռոչ։ Տիպը բաժանվում է երեք դասի՝  սակավախոզաններ, բազմախոզաններ և տզրուկներ։

  Սակավախոզանների տիպիկ ներկայացուցիչը հողում ապրող 15 սմ երկարություն ունեցող անձրևորդն է։ Նրա  մարմինը պատված է լորձով, որը հեշտացնում է հողի մեջ տեղաշարժվելը, նպաստում գազափոխանակությանը։ Մարմնի առջևում գտնվում է համեմատաբար մուգ գույնի հաստացում, որը գոտի են անվանում։ Գոտին հարուստ է լորձ արտադրող բջիջներով և մասնակցում է բազմացմանը։ Մաշկի տակ տեղադրված են օղակաձև և երկայնակի մկանները։ Օղակաձև մկանների կծկման հետևանքով մարմինը ձգվում է երկարությամբ, իսկ երկայնակի կծկման հետևանքով՝ կարճանում է։ Մաշկը և մկանները սերտաճել են՝ առաջացնելով մաշկամկանային պարկ։

Մարսողական համակարգ։  Այն սկսվում է բերանային անցքից, որտեղից սնունդն անցնում է կերակրափող։ Կերակրափողի մեջ բացվում են կրային գեղձերի ծորանները, որոնց արտադրանքը չեզոքացնում է հողի հումուսի թթվային միացությունները։ Կերակրափողը լայնանում, առաջանում է կտնառք, որտեղից սնունդն անցնում է ստամոքս և ապա աղիներ։

  Անձրորդը սնվում է փտած բույսերով, որոնք կուլ են տալիս հողի հետ։ Սնունդը աղիներում մարսվում է, ներծծվում արյան մեջ, իսկ մնացորդները դուրս են գալիս հետանցքից ու հողը հարստացնում հումուսով։ Իզուր չէ, որ Չարլզ Դարվինն անձրևորդերին անվանել է <<անտեսանելի հողագործներ»։

Արյունատար համակարգը։ Կազմված է մեջքային և փորային գլխավոր անոթներից, որոնք միմյանց են միանում օղակաձև անոթներով։ Այդ անոթների կծկման և թուլացման շնորհիվ արյունը շարժվում է։ Արյունը փորային անոթով շարժվում է հետ, իսկ մեջքային անոթով՝ առաջ։ Նրա արյունատար համակարգը փակ է։

Նյարդային համակարգը  կազմված է վերկլանային և ենթակլանային հանգույցներից, որոնք իրար միացած են նյարդային թելերով։ Փորի նյարդային շղթան կազմված է նյարդերով իրար միացած հանգույցներից։

Արտազատական համակարգը  կազմված է մարմնի յուրաքանչյուր հատվածի փորային կողմում գտնվող զույգ ձագարաձև խողովակներից, որոնց լայն մասը բացվում է մարմնի խոռոչում, իսկ խողովակի նեղ անցքը հարևան հատվածից բացվում է դուրս։

Բազմացումը։  Անձրորդը հերմաֆրոդիտ է, սակայն կան նաև  բաժանասեռ օղակավոր որդեր։  Անձրևորդի ձվարաններն ու սերմնարանները  գտնվում են տարբեր հատվածներում։

  Ձվադրումից առաջ երկու առանձնյակներ հպվում են միմյանց և կատարվում է սերմնահեղուկի փոխանակում։ Այնուհետև որդերը հեռանում են իրարից։ Գոտու վրա սկսվում է լորձ արտադրվել, որից առաջանում է կցորդ(մուֆտա)։ Որդի կծկումներից կցորդը շարժվում է դեպի մարմնի ծայրը։ Շարժման ընթացքում սկզբում կցորդի մեջ ընկնում են ձվաբջիջները, իսկ հետո՝ սերմնաբջիջները։ Կցորդը վայր է սահում մարմնի վրայից և դառնում բեղմնավորված ձվաբջիջներ պարունակող բոժոժ, որի մեջ զարգանում են երիտասարդ որդերը։ Անձրևորդը բազմանում է նաև անսեռ եղանակով՝ մարմինը երկու մասի բաժանելով։ա) Ներկայացնել Նար-Դոսի կյանքի որոշ դրվագներ.

բ) Ինքնուրույն վերարտադրել պատմվածքի բովանդակությունը, գործողությունների զարգացման ընթացքը.

գ) Կաղմել պատմվածքի գործողությունների զարգացման պլան.

դ) Բնութագրել հերոսներին, մեկնաբանել նրանց արարքի շարաժառիթները.

ե) Ներկայացնել, հիմնավորել, պաշտպանել սեփական կարծիքն ու վերաբերմունքը կյանքի երկու հակադիր կողմերի նկատմամբ.

   Մարդու զարգացումն անխզելիորեն կապված է նրա տարիքի հետ։ Յուրաքանչյուր տարիք ունի իրեն բնորոշ ֆիզիկական, բնախոսական և սոցիալ-հոգեբանական զարգացման առանձնահատկությունները։ Դեռևս վաղնջական ժամանակներից մարդիկ գիտակցել են այդ՝ ելնելով իրենց մանկավարժական փորձից և աճող սերնդի կրթության, դաստիարակության հիմնախնդիրները լուծելիս անհրաժեշտ են համարել դասակարգել մարդու կյանքը ըստ փուլերի։

Կայքի նորություններ

Մարիետա Դումիկյան Նկարը
Ավարտվեց «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով հերթական դասընթացը
Մարիետա Դումիկյան - Monday, 11 June 2018, 2:48 PM
 

db7fe09008f7398fa1da80f877473d13.jpg

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) «Հեռավար ուսուցում» elearning.armedu.am  համակարգում ավարտվեց տարբեր առարկաների ուսուցիչների համար կազմակերպված «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով հերթական դասընթացը (07.03.2018 - 04.05.2018), որի ընթացքում մասնակիցները ծանոթացան...

Կարդալ այս թեմայի մյուս մասը
(83 բառ)
 
Արարատ Մովսեսյան Նկարը
ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ >
Արարատ Մովսեսյան - Saturday, 24 March 2018, 11:13 AM
 

Ողջույն հարգելի կոլեգաներ

Այս թեմայով փորձել եմ ներկայացնել Հայ ժողովրդի ծագման վերաբերյալ որոշ մանրամասներ: Հավաստող փաստեր Հայ ժողովրդի տեղաբնիկ լինելու, Հայ ժողովրդի կազմավորման երկարատև գործընթացի /Ք.ա. 7-րդ դարի վերջից Ք.ա.2-րդ դարի սկիզբ/ վերաբերյալ:


Մարիետա Դումիկյան Նկարը
learning.armedu.am
Մարիետա Դումիկյան - Friday, 23 February 2018, 3:39 PM
 

2011-2017թթ.  գործել է «Հեռավար ուսուցման» learning.armedu.am կայքէջը: