Մաթեմատիկա 2, Եռանիշ թվերի մասին հասկացություններ

Վայոց ձորի մարզ, Գլաձորի միջնակարգ դպրոց

Դասվար՝ Ա․Նալբանդյան

bb