Այս դասընթացում աշակերտները կսովորեն տարհանման իրականացման կանոններին և առանձնահատկություններին:

Այս դասընթացում աշակերտները կսովորեն տարհանման կարգին, կանոններին և տարհանման իրականացման առանձնահատկություններին:

ԱՌԱՋԻՆ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ։

Արտակարգ իրավիճակներում ժամանակին ձեռնարկվող հմուտ գործողություններով հնարավոր է կյանք փրկել։ Սակայն երբեմն մարդիկ, նկատելով պատահարը, խուսափում են որևէ գործողության դիմել։ Կան հանգամանքներ, որոնք խանգարում են մարդկանց ցուցաբերել առաջին օգնություն կամ որոնց պատճառով մարդիկ վարանում են, տատանվում և գործողություններ չեն ձեռնարկում։ Այդ հանգամանքները մենք անվանում ենք խանգարող հանգամանքներ։ Խանգարող հանգամանքները կարող են լինել տարբեր, և մարդը կարող է չդիմել գործողությունների՝ ինչ-որ անձնական պատճառներից ելնելով։ Դիտարկենք ավելի հաճախ հանդիպող խանգարող հանգամանքները և նրանց հաղթահարման ուղիները։
Հաճախ, հայտնվելով դեպքի վայրում, մարդիկ չգիտեն ինչ անել։ Մասնակցելով աոաջին օգնության դասընթացներին՝ դուք կստանաք գիտելիքներ, որոնք կօգնեն ձեզ արտակարգ իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվել, որոշում ընդունել և գործել

Այս դասընթացում աշակերտները կուսումնասիրեն բնական արտակարգ իրավիճակների առաջացման հանգամանքները, վտանգավորությունները և դրանցից պաշտպանվելու վարքականոնները:

Այս դասընթացում աշակերտները կսովորեն օդրպևութաբանական վտանգավոր երևույթներիառաջացման պատճառները, վտանգավոր դրսևորումները և դրանցից պաշտպանվելու վարքականոնները:

երկրաշարժի տեսակները, դրսևորումները, վարքի կանոնները:

Ընդհանուր պատկերացումներ երկրաշարժի,նրա տեսակների, դրսևորումների,ինչպես նաև վարքականոնների մասին: