Նունե Աբրահամյան /Լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիր

առարկա՝ Ես և շրջակա աշխարհը