Մեկ անհատով գծային հավասարումների լուծումը և կիրառությունը տեքստային խնդիրներ լուծելիսԴասընթացը նախատեսված է հանրակրթական դպրոցների 6-րդ դասարանի սովորողների համար: