Այս  դասընթացը նկարագրում է «Կրիայ» ծրագրի դասավանդման ուղեցույցը։ Այստեղ քայլ առ քայլ նկարագրվում է յուրաքանչյուր դասի ընթացքը և հանձնարարվում առաջադրանքներ։

Կիբեռանվտանգությունն արդի աշխարհի կարևորագույն հարցերից մեկն է, քանի որ աշխարհում լայն տարածում է գտել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը տարբեր տիպի հիմնախնդիրների լուծման համար:

Շատ կարևոր է ծնողների տեղեկացված լինելը առցանց անվտագնության գործիքներին, որպեսզի նրանք կարողանան պաշտպանել իրենց երեխաներին վերահաս վտանգներից:

eXe ծրագրի ուսուցում` էլեկտրոնային ուսումնական ձեռնարկ ստեղծելու համար

 «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» . 

о   «Մուդլ» համակարգի  հնարավորություններ
о   հեռավար դասընթացների ստեղծում 
о   ուսանողների ներգրավում
о   հարցաշարի կազմում 
о   դասընթացի վարում

WordPress-ը  բաց կոդով բլոգային և  կայքերի կառավարման համակարգ է:

Դպրոցների կայքերի ձևանմուշ ստեղծելու համար ընտրվել է կայքերի կառավարման նշված համակարգը, հաշվի առնելով ֆունկցիոնալությունն ու համակարգում աշխատելու հարմարավետությունը: ԿՏԱԿ-ում  թարգմանվել է համակարգը, տեղայնացվել՝ հնարավորություն տալով  ստեղծելու հայերեն կրթական վեբ կայքեր: