Սիրելի փոքրիկ դու անշուշտ տեսել ես Սասունցի Դավիթի արձանը Երևանում։

Դավիթը նստած է իր հրեղեն ձին՝ Քուռկիկ Ջալալին, կայծակի պես կտրող թուրը ձեռքին՝ կարծես պատրաստ է թշնամիներից պաշտպանելու մեր երկիրը