Այս դասընթացը կօգնի մասնակիցներին  քննադատաբար ընկալել մեդիան, մեդիայի հաղորդագրությունները, նյութերը, հասկանալ, թե ինչ է մեդիան, ինչպես է աշխատում, ինչ շահեր ու նպատակներ, ազդեցության ինչ մեխանիզմներ ունի եւ ինչ մանիպուլյացիաներ կարող է անել: