ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

<<ԱՇԽԱՐՀԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ>>

Ողջունում եմ ձեզ և ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ «Աշխարհագրություն» առարկայի շրջանակներում  «Աշխարհի բնակչությունը» թեմայով դասընթացում  դուք կուսումնասիրեք մի շարք թեմաներ՝   

 1. «Աշխարհի բնակչության թիվը և շարժը»,   

2.  «Բնակչության վերարտադրությունը», 

3.«Աշխարհի բնակչության տեղաբաշխումը և միգրացիաները» , 

4. «Բնակչության սեռատարիքային կազմը», 

5. «Բնակչության ռասայական, ազգային և կրոնական  կազմը» , 

6. «Բնակչության տարաբնակեցում»: