Գաղափար կազմել Ներքին էներգիա ֆիզիկական մեծության մասին, ներքին էներգիայ փոփոխման եղանակների մասին: Ձևավորել կոնկրետ իրավաճակներում ներքին էներգիայի փոփոխման մեխանիզմները մեկնաբանելու կարողությունը: Ջերմաքանակը՝  որպես ներքին էներգիայի փոփոխումը չափելու մեծություն, նրա միավորը: Ձարգացնել ջերմաքանակի վերաբերյալ հաշվարկային խնդիրներ լուծելու կարողությունը: