Դասընթացը նախատեսված է 11-րդ դասարանի աշակերտների համար:

Դասընթացի արդյունքում աշակերտը կյուրացնի կարևորագույն քիմիական հասկացությունները,օրենքները և տեսությունները:

Կկարողանա կիրառել ստացած գիտելիքները տարբեր քիմիական երևույթների և նյութերի հատկությունների բացատրման համար,ինչպես նաև կենցաղում,գյուղատնտեսության մեջ և արտադրությունում նյութերի անվտանգ օգտագործման համար,առօրյա կյանքում գործնական խնդիրներ լուծելիս:

Կգիտակցի ժամանակակից հասարակության կյանքում քիմիայի ունեցած դրական դերի,սեփական առողջության և շրջակա միջավայրի նկատմամբ գրագետ վերաբերմունքի մասին,քննարկել տեխնոլոգիական հիմնախնդիրներ: 

Մաղթում եմ բոլորին հաջողություն: