Գաղափար է տրվելու կոտորակ,համարիչ,հայտարար հասկացությունների մասին։ Աշակերտները կկարողանան ամբողջը բաժանել մասերի և դրանք արտահայտել կոտորակի  միջոցով։ Կկարողանան համեմատել նույն համարիչ և նույն հայտարար ունեցող կոտորակները, լուծեն թվի մասը գտնելու կամ մասով թիվը գտնելու վերաբերյալ պարզ խնդիրներ։