Դեկորատիվ արվեստն ձևավորվել է մարդկության զարգացման վաղ շրջանում: Դարերի ընթացքում աճն կրել է տարբեր ոճերի և ուղղությունների ազդեցությունը:

Անվանումն առաջացել : լատիներեն Decoro - զարդարում եմշ կիրառում, եմ բարերից:

Հայաստանում հայտնի են եղել դեռևս Մ, Թ, Ա, 3-րդ հազարամյակից դեկորատիվ կիրառական արվեստի հետևյալ ճյուղերը՝ Կաշեգործություն, ոսկերչություն, դարբնություն, ասեղնագործություն և արհեստի այլ ճյուշեր: Դեկորատիվ - կիրառական արվեստի ճյուղերը բավականին լայն են՝ ամենօրյա օգտագործման իրերից մինչև բնակարանների , զբոսայգիների  ու ճարտարապետական կառույցների գեղարվեստական ձևավուրումը: