Հայկական հարցը  Փարիզի խաղաղության խորհրդաժողովում: Սևրի պայմանագիրը:
Այս դասընթացը նվիրված է Սևրի պայմանագրի 100 ամյակին: