Դասընթացը պատրաստել է  Ռիմա Խանզադյանը 

  /Վանաձորի Պ.Սևակի  անվան թիվ 30 հիմնական դպրոց/

   ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ (ՄԻՋԻՆ) ԴՊՈՑՈՒՄ 

   Հայոց պատմության ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ՝


Պատմությունը ժողովրդի հավաքական հիշողությունն է,

 նրա կենսագրությունը  

1

Պատմությունը ժողովրդի հավաքական հիշողությունն է, նրա կենսագրությունը:

Հայ ժողովուրդը աշխարհի հնագույն ժողովրդներից է, որը պատմական ասպարեզ է իջել

անհիշելի ժամանակներից և անցել զարգացման բարդ և դժվարին,

կորուստներով և ձեռքբերումներով լի ճանապարհ:

Շարունակելով իր պատմական ուղին՝ հայ ժողովուրդը հասել է մինչև մեր օրերը

և որպես ազգ ոտք է դրել արդեն նոր հազարամյակ՝ իր ազատությամբ,

պետականությամբ և այն զորացնելու վճռականությամբ


Առաջնահերթնպատակներից  բխում է հետրյալ  խնդիրները.

  • Ծանոթանալ,իմանալ  սեփական  ակունքները,
  • Ցույց  տալ  սերունդների  կապը  պատմության  մեջ և ...