Հայերենում հոդերը լինում են 4 տեսակ՝ որոշիչ, ստացական, դիմորոշ, ցուցական։

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D5%A4_(%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6)