Դասընթացը  ներառում  է  մակերեսի  հասկացության   պարզաբանումը,  նրա  հատկությունները,  տարբեր  բազմանկյունների  մակերեսների  հաշվման  տարբեր  բանաձևերի   կիրառությունը,  խնդիրների  լուծումներ: