Այս դասընթացի միջոցով գաղափար է տրվում բայի, բայի թվի, դեմքի և ժամանակի մասին, ինչպես նաև ներկայացվում է բայի ուսուցման մեթոդիկան տարրական դասարաններում: