Դասընթացը կազմված է 5 մասից՝

  1. Ձևաբանություն: Գոյական: Հատուկ և հասարակ գոյականներ:
  2. Որոշյալի և անորոշի առում
  3. Գոյականի թիվը
  4. Գոյականի հոլովները

Վերջում տրվում է ամփոփիչ թեստային աշխատանք: