1. Քիմիայի դերն ու նշանակությունը հանրակրթական դպրոցում

2.Պատմական տեղեկություններ կերակրի աղի մասին

3.Մասնագետների կարծիքները

4.Կերակրի աղի պակասի դեպքում ինչ խանգարումներ կարող են առաջանալ

5. Կերակրի աղի շատ քանակի դեպքում ինչ խանգարումներ կարող են առաջանալ

6.Կերակրի աղի կենսաբանական նշանակությունը

7.Խորհուրդներ մասնագետների կողմից