Այս դասընթացում ներկայացված է  ՙՙՄայրենի 2ՙՙ-ի ՙՙԳարուն է եկելՙՙ  թեման: