Դասընթացն ուսումնասիրելիս ձեռք կբերենք գիտելիքներ

  • ընդհանուր հասկացություն բազմանկյան մասին,
  • բազմանկյան տեսակների և նրանց հատկությունների ու հայտանիշների  մասին
  • կանոնավոր բազմանկյան մասին,
  • բազմանկյան մակերեսի մասին: