Երեխաների մեջ ձևավորել գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ աղյուսակի վերաբերյալ: Բացատրել, որ օրինակ՝ 2*5 նշանակում է 2 հատ 5:Սովորել աղյուսակ կազմել ,կատարել բազմապատկում ու բաժանում ոչ միայն հերթականությամբ: