Կիլիկյան Հայաստանի տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը:Քաղաքները քաղաքային կյանքը: Ներքին և արտաքին առևտրի նշանակությունը:Պետական կառավարման համակարգը՝արքունիք, գործակալություններ և բանակ: