Հարյուրամյա պատերազմը:Պատերազմի պատճառները և ակիզբը:Օռլեանի կույսը:Ֆրանսիայի միավորումը: