<<Երգ ու տաղ>> բաժնի ամփոփումը կազմակերպվում է<<Հնչյունափոխություն>> թեմայի կրկնությամբ:Կրկնում ենք անցած բանաստեղծությունները և միևնույն ժամանակ ՝ անցած քերականական նյութը:

 Հիշենք,որ բառն ունի շեշտ: Հայերենումշեշտվում է վերջին վանկի ձայնավորը, սակայն կան մի շարք բառեր, որոնց շեշտն ընկնում է նախավերջին կամ նրան նախորդող վանկի վրա: 

  Այս բաժնում սովորել ենք նաև գրավոր խոսքում շեշտի կիրառությունը, ինչպես նաև՝ շեշտի տեղափոխության հետ կապված հնչյունափոխությունը: