Ողջույն բոլորին

Հարգելի դասըթացի մասնակիցներ, այս դասընթացով մենք կփորձենք ծանոթանալ և ուսումնասիրել  20-րդ դարի ինքնապաշտպանական մարտերի, մարտական զենքերի, ֆիդայական ջոկատների  հերոսական պայքարի մասին։

Չնայած 1915թականին ստեղծված օրհասական դրությանը՝ Արևմտյան Հայաստանում և Փոքր Ասիայի մի շարք հայաբնակ վայրերում տեղի հայությունը դիմում է ինքնապաշտպանության։ Դա հնարավորություն է տալիս բնակչության մի մասին փրկվելու, իսկ մնացածին՝ ձեռքը ձեռքին պատվավոր մահ ընդունելու․․․

Դասընթացի թեման է < <Ինքնապաշտպանական մարտերը 1915թ>>
Թեման կազմված է 5 ենթավերնագրերից
  • Վանի ինքնապաշտպանությունը
  • Շապին- Գարահիսարի ինքնապաշտպանությունը
  • Սասունի ինքնապաշտպանությունը
  • ՈՒրֆա  (Եդեսիա  քաղաքի) հերոսամարտը
  • Թեմայի ամփոփում