Աշակերտները կիմանան՝

 ա) երկարության չափման տարբեր միավորներ (միլիմետր, սանտիմետր դեցիմետր, մետր) և միավորների միջև եղած կապը։
բ) ժամանակի չափման միավորներ (վայրկյան, րոպե, ժամ, օր, շաբաթ, ամիս, տարի, դար) և միավորների միջև եղած կապը։
գ) զանգվածի չափման միավորներ (գրամ, կիլոգրամ, ցենտ, տոննա) և միավորների միջև եղած կապը։