Այս դասընթացի շրջանակներում կծանոթանան կոտորակի տեսքով մասը գրառելու ձևին:Կանեն համարիչ և հայտարար տերմինների մեկնաբանությունը: Ձեռք կբերեն տրված մասերը կոտորակով ճիշտ արտահայտելու հմտությունը:Կիմանան, որ կոտորակի գիծը փոխարինում է բաժանման նշանին: