Դասընթացում գաղափար է տրվում համակարգիչների <<թշնամի>> վիրուսների, նրանց հնարավորությունների, տեսակների, ինչպես նաև վերջիններիս դեմ պայքարելու տարբերակների,  հակավիրուսների տեսակների և հնարավորությունների մասին: