Այս դասընթացում կծանոթանանք կոտորակի գաղափարի հետ, կտաբերակենք կոտորակների տեսակները: Կսովորենք համեմատել կոտորակները , բերել կոտորակները միևնույն հայտարարի և կատարել կոտորակների հետ գործողություններ ինչպես միևնույն հայտարարով այնպես էլ տարբեր հայտարար ունեցող կոտորակների հետ: Կծանոթանանք խառը կոտորակի գաղափարի հետ և կսովորենք անցում կատարել խառը կոտորակից դեպի անկանոն կոտորակ և անկանոն կոտորակից դեպի խառը կոտորակ:Կսովորենք կատարել գործողություններ խառը կոտորակներով: Յուրաքանչյուր դասընթացի ավարտին կլինի թեմատիկ փոքր ստուգարք, որով դուք կպարզենք Ձեր կողմից դասընթացի յուրացման մակարդակը: