Ցանկացած  ուսուցչի  գլխավոր նպատակներից մեկը՝ հետաքրքիր դաս վարելն է: Դրա համար պետք է պայմաններ  ստեղծել սովորողների բազմակողմանի գործունեության հետազոտական, գեղարվեստական, տեխնիկական եւ այլ կազմակերպման համար, որի ընթացքում կարող են զարգանալ սովորողների ոչ միայն ճանաչողական հետաքրքրությունները, այլեւ նրանց հակումները և ընդունակությունները:Իսկ այդ պայմաններից մեկը կարող է հանդիսանալ խաչբառը: www.learningapps.org կայքի օգնությամբ յուրաքանչյուր ուսուցիչ կարող է իր դասապրոցեսը դարձնել էլ ավելի հետաքրքիր: