Դասընթացի հիմքում ընկած են ինֆորմատիկայի հիմնարար հասկացությունների համակարգի ձևավորման և այդ համակարգի կիրառմամբ համակարգչի հետ աշխատելու գործնական հմտությունների տիրապետման սկզբունքները։