<<Հայոց պատմություն>> առարկայի դասավանդման գլխավոր նպատակը ազգային գիտակցություն ունեցեղ,ազգային արժեհամակարգով դաստիարակված ազատ  հայ մարդու ու քաղաքացու ձևավորումն է։ Դասընթացի նպատակն է․

  • 1աշակերտներին զինել Հայոց պատմության վաղ միջնադարի ժամանակշրջանն ընդգրկող գիտելիքներով
  • 2ցույց տալ ազգային ազատագրական պայքարի հերոսական դրվագները
  • 3․ ծանոթացնել հայ ժողովրդի մշակութային արժեքներին
  • 4բացահայտել պատմամշակութային գործիչների՝ պատմություն կերտողների կյանքն ու գործը