Դասընթացը նախատեսված է  7-րդ դասարանի աշակերտների համար

  • Իմանալ
  •   սպորտաձևերը,տարվա եղանակները,տարեթվերը,ամիսները,տոները,մոդալ բայերի նշանակությունները,ստացական դերանունները,հրամայական եղանակը,հոլովները

 

  •   Կարողանալ
  •   լսելով հասկանալ հնչող կապակցված խոսքը,մի քանի նախադասությամբ պատմել կարդացածի մասին ,գրել շնորհավորական բացիկներ,բառերում և նախադասություններում պահպանել ճիշտ շեշտադրումը,հասկանալ,կռահել անծանոթ բառերի նշանակությունը նախադասության ընդհանուր իմաստի հիման վրա,ունկնդրելիս և խոսելիս հասկանալ և խոսելիս ճիշտ գործածել բայերը,կազմել մինիդիալոգներ
  •   Կարողանալ
  •  կառուցել ոչ ծավալուն խոսք` ներկայացնելով ինքն իրեն, պատմել իր հետաքրքրությունների, առօրյայի մասին