Տեքստային խմբագրիչները թույլատրում են տեքստ ներմուծել, խմբագրել,ձևավորել ու տպել