ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ/ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ/ 20ԺԱՄ

Դասընթացը պատրաստել է Աննա Ռումյանը

/Աբովյանի պետական քոլեջ/


Կրթական հիմնական խնդիրները

1.      Ընդլայնել երկրաչափական մարմիններին և դրանց հատկություններին վերաբերող 

պատկերացումները ,ուսումնասիրել պտտական մարմինները:

2.      Զարգացնել սովորողների ճանաչողական ունակությունները,պատկերային և տրամաբանական մտածողությունը,երկրաչափական մեծություններ՝մակերևույթների մակերեսներ ,ծավալներ հաշվելու կարողություններ:

3.      Նպաստել երկրաչափական գիտելիքները կյանքի տարբեր առօրյա իրադրություններում կիրառելուն: