Դասընթացում ներկայացված է  մետաղների ընդհանուր հատկությունները, ինչպես նաև հետաքրքիր փաստեր և տեղեկություններ;