Տիգրան 1-ի մահից հետո գահը ժառանգեց նրա որդի՝ Տիգրան 2-ը, որն այդ ժամանակ գտնվում էր պատանդության մեջ՝ Պարթևստանում: Նա 70 հովիտներ կոչվող տարածքը զիջեց պարթևներին, որպեսզի վերադառնա հայաստան:  Ք. ա. 95 թ. Աղձնիք նահանգում թագադրվեց, որտեղ էլ հետագայում պետք է կառուցեր Հայոց նոր մայրաքաղաք՝ Տիգրանակերտը:Կարճ ժամանակ անց,Ք. Ա. 94թ. Ծոփքը վերամիավորեց Մեծ Հայքին:                                                                                                                       նՊԱՏԱԿ_ իմանա Արտաշես 1-ից հետո Մեծ հայքում տեղի ունեցող իրավիճակը:                                                                                               Ներկայացնի Տիգրան Մեծի գահակալումը:                                                                                                                                              Արժևորի Ծոփքի վերամիավորումը: