Ինֆորմացիայի օգտակար և վնասակար հետևանքները

Անկասկած  ժամանակակից հասարակության մեջ կրթությունը կազմակերպելու գործում ՏՀՏ-ի ունեցած դերն ու նշանակությունը շատ մեծ է: ՏՀ տեխնոլոգիաները հնարավորություն  են տալիս  ուսուցիչներին դասապրոցեսը կազմակերպելու համար  գտնել տեղեկատվության բազմազան  և արդյունավետ աղբյուրներ:
Դրա համար  ուսուցիչները, ինչես նաև  սովորողները  պետք է  համակարգչային գրագիտություն ունենան:
Ուսումնառությունը պետք լինի իրական և համագործակցային:
Սովորողները պետք է  ներգրավվեն ակտիվ ուսումնառության մեջ  ունենալով համապատասխան շարժառիթներ:
Սովորողները պետք է հանդես գան հետազոտողներ և գիտելիքների հայթայթողներ: