Ամրապնդել և գնահատել սովորողների ունեցած գիտելիքների պաշարը <<Հենաշարժիչ համակարգ>> թեմայից: