Թեմա 4։ Կենդանիների թագավորությունԿենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը 7-րդ դասարանի դասագրքի կազմ

Ենթաթեմա։ Կենդանիների ընդհանուր բնութագիրը։

Կենդանական աշխարհի բազմազանությունը։

Կենդանիների դասակարգումը։