Այս թեման նախատեսված է 9-րդ դասարանի աշակերտների,ինչպես նաև բոլոր նրանց համար,ում հետաքրքիր է ՀՀ_ի արտաքին քաղաքականությունը:Թեմայի մեջ խոսվում է մեր  պետության նախկին և ներկա ղակավարների վարած արտաքին կուրսը,միջազգային հարաբերությունները հարևան  և այլ երկրների հետ ,տարբեր միջազգային պայմանագրերի մասին,միջազգային տարբեր կազմակերպություններին անդամակցելու մասին,նաև այլ տարբեր փաստեր ու կարծիքներ Հայաստանի 3-րդ հանրապետություն միջազգային դրության վերաբերյալ:

Առաջին թեման ներկայացնում է նորանկախ հանրապետության միջազգայնացման գործընթացը,դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը 1991-2000-ական թթ.-ին:

Երկրորդ թեմայի մեջ ներառված է ՀՀ արտաքին քաղաքականությունը 2000-ական թթ.ին:

Երրորդ թեման վիդեոդասերի միջոցով համառոտ ներկայացվում է ՀՀ ղեկավարներին,նրանց արտաքին քաղաքական կուրսի հիմնական դրսևորումները: