Դասընթացը նախատեսված է 4-րդ դասարանի աշակերտների համար:

Սիրելի աշակերտներ նյութը յուրացնելուց հետո կամփոփեք՝

- հաշվելի և անհաշվելի գոյականների քերականական կարգերը

- հաշվելի գոյականների հոգնակի թվի կազմությունը

Կիմանաք գոյականի հոլովի կազմությունը