Սիրելի՛ սովորող, փորձել եմ այս դասընթացի շրջանակներում բացատրել, թե ինչ է գոյականը, ածականն ու բայը, հուսով եմ, որ հետաքրքիր կլինի ուսումնասիրել այն։