1.   Խորացնել գիտելիքները թթվածին պարունակող օրգանական միացությունների         վերաբերյալ

2.Կարողանալ դասակարգել

 3.Վերլուծել կառուցվածքային առանձնահատկությունները

4.Կարողանալ մեկնաբանել  հատկությունները  կարևորել նշանակությունը   ,

     կատարել ինքնուրույն վերլուծություն