Նախատեսված է հանրակրթական դպրոցի 5-րդ դասարանի աշակերտների համար:

Աշակերտներին ծանոթացնել և սովորեցնել սովորական կոտորակներին:

Սովորեցնել սովորական կոտորակների հետ գործողություններ կատարելուն:

Ճանաչեն, տարբերեն կանոնավոր և անկանոն կոտորակները, կարողանան անկանոն կոտորակից ամբողջ մաս առանձնացնել և խառը թիվը անկանոն կոտորակի վերածել: