Կրթական հիմնական խնդիրները.

  1. Ուսումինասիրել կենդանի օրգանիզմների ժառանգականության և փոփոխականության օրինաչափությունները:
  2. Տեղեկանալ սանիտարահիգիենիկ մեթոդներին, առողջ ապրելակերպի կանոններին, ժառանգական հիվանդությունների կանխարգելման եղանակներին
  3. Ներկայացնել փոփոխականության ձևերը
  4. Զարգացնել ստացված գիտելիքների հիման վրա սովորողի պատասխանատվությունը սեփական մարմնի և շրջապատող մարդկանց առողջության նկատմամբ: